Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Wyróżnienia Wolontariusz Roku 2021 przyznane! – część druga: wolontariat osób pełnoletnich

Za nami również druga część Powiatowej Gali Wolontariatu. 3 grudnia 2021 r. w Centrum Działań Twórczych w Lubinie nagrodziliśmy „37 Wspaniałych”. Pamiątkowe statuetki wręczyła Jadwiga Musiał, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubińskiego oraz Kamil Polak-Salomon, Członek Zarządu Powiatu Lubińskiego .

Wszystkim wolontariuszom należą się wyrazy uznania i podziękowanie za to, co robią. Gratulujemy wyróżnionym tytułem Wolontariusza Roku 2021.

Galę uświetnił wspaniały występ wokalistki i aktorki Olgi Szomańskiej.

Fotograficzne relacje z Gali:

Wyróżnieni:

 

 

 

1.

Janina Mucha

Aktywna działaczka na rzecz osób starszych w gminie Lubin, uczestniczka projektu Przestrzeń aktywności obywatelskiej seniorów , współautorka Kordonkowego Szlaku zdobiącego szlak rowerowy kolorowymi opaskami na drzewach

2.

Cecylia Szwedo

Aktywistka na rzecz Osieka i gminy Lubin, inicjatorka zespołu wokalnego i kabaretu, stara się rozwijać  zainteresowania lokalnej społeczności poprzez działania plastyczne, muzyczne, kulinarne, jako jedna z pierwszych osób odpowiedziała na akcję szycia maseczek w początkach pandemii

3.

Beata Wolniczak

Społeczna opiekunka bezdomnych zwierząt na terenie gminy Ścinawa, w swoim domu stworzyła tymczasowy azyl dla zwierząt po zabiegach weterynaryjnych i wymagających leczenia

4.

Jerzy Szcześniak

Współorganizator uroczystości patriotyczno-religijnych z okazji rocznic i świąt wojskowych w miejscach pamięci narodowej, animator imprez wychowania patriotyczno-obronnego dla dzieci i młodzieży

5.

Henryk Rusewicz

Społeczny pasjonata, regionalista, pisarz, publicysta i plastyk zaangażowany w promowanie Ziemi Lubińskiej, jej zabytków, walorów i historii, popularyzator tradycji i historii Wojska Polskiego

6.

Norbert Żukowski

Członek Komendy Hufca ZHP Lubin ds. kwatermistrzowskich, mocno angażujący się w pomoc i stwarzanie warunków do rozwoju lubińskiego harcerstwa, w szczególności Bazy Obozowej w Wygnańczycach

7.

Marta Wrześniak-Kuncik

Członkini Komendy Hufca ZHP Lubin ds. programowych, organizatorka warsztatów, imprez, akcji i obozów hufcowych, pełna poświęcenia i zaangażowania, wzór dla młodszych instruktorów

8.

Karolina Cych

Członkini Komendy Hufca ZHP Lubin ds. kształcenia, organizatorka kursów i warsztatów, przykład i inspiracja dla przyszłych instruktorów, zawsze stawia na jakość działania i pełnienia służby

9.

Paweł Kowalski

Aktywista niosący pomoc materialną, fizyczną i formalno-prawną dla drugiego człowieka, zachęcający innych do podobnych działań, organizator akcji na rzecz dzieci, seniorów, ubogich, zbiórek charytatywnych dla osób chorych, darczyńca laptopów dla dzieci do nauki zdalnej w czasie pandemii

10.

Ks. Łukasz Świerniak

Wikariusz Parafii św. Barbary w Lubinie, aktywny wolontariusz Stowarzyszenia PALIUM w Lubinie, udziela wsparcia potrzebującym, w tym rodzinom osób przebywających w lubińskim Hospicjum

11.

Lidia Augustyn
(koordynator wolontariatu)

osoby od nr 1 do 25:

Empatyczni i wrażliwi wolontariusze Stowarzyszenia PALIUM w Lubinie będący najbliżej pacjentów, z oddaniem wykonujący czynności z zakresu higiniczno-pięlęgnacyjnego, organizacji czasu wolnego pensjonariuszy, biorący udział w pracach na terenach przyległych do Hospicjum Stancjoanrnego, angażujący się w realizację  czynności dnia codziennego przy pensjonariuszach,  świadkowie ich walki z chorobą oraz momentów niosących radość  i nadzieję 

12.

Bożena Król

13.

Wanda Wiorek

14.

Maria Ambroży

15.

Alicja Hasulak

16.

Elżbieta Olejniczak

17.

Mieczysław Giemzik

18.

Maria Jakubowska

19.

Anna Grochmal

20.

Iwona Filipczak

21.

Jolanta Bałut

22.

Halina Kołodziej

23.

Renata Węgrzyn

24.

Grzegorz Białczyk

25.

Justyna Pomykała

26.

Sławomir Lechman

Organizator warsztatów udzielania pierwszej pomocy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, działacz charytatywny na rzecz Grupy Ratowniczej z Dziesławia, organizator akcji i zbiórek na rzecz potrzebujących, członek fundacji Strażacy Przeciwko Białaczce

27.

Joanna Wiśniewska

 
 

Wolontariuszka pandemicznej akcji Widzialna ręka, aktywnie działająca w czasach epidemii na rzecz środowiska medycznego i najuboższych pacjentów pozbawionych rodzin, wspierająca ludzi ubogich, bezdomnych, chorych, rodziców dzieci z autyzmem, samotne matki, dzieci w Afryce, organizatorka licznych akcji pomocowych i charytatywnych, działająca na terenie m.in. Lubina, Wrocławia i Wałbrzycha    

28.

Sylwia Biały

Restauratorka pomagająca głodnym, potrzebującym, chorym i samotnym, aktywnie włączająca się zarówno poprzez sponsoring, jak i osobiście w akcje organizowane przez innych

29.

Joanna Rychlewicz

Społeczna aktywistka pomagająca osobom, których nie stać na pomoc prawną, wspierająca dzieci z domów dziecka, osobom w gorszej sytuacji życiowej, bezdomnym zwierzętom, uczestniczka akcji charytatywnych 

30.

Sylwia Wołowska

Wrażliwa wolontariuszka Fundacji SOL, działająca na rzecz dzieci z domów dziecka, ubogich w Afryce, ubogich rodzin, seniorów, lubińskiego Hospicjum, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w szpitalu w Lubinie, Ośrodka Niebieski Parasol w Chojnowie

31

Janusz Mandrak

Członek Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Serce Górnika” przy ZG Lubin, promujący honorowe krwiodawstwo i wolontariat poprzez prelekcje w szkołach, społeczny organizator zbiórki żywności i odzieży dla najuboższych mieszkańców Lubina i okolic

32.

Grzegorz Dym

Członek Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Serce Górnika” przy ZG Lubin, wolontariusz KGHM, organizator dni dawcy szpiku kostnego, wolontariusz Fundacji  DKMS i członek Drużyny Szpiku, wspierający dzieci oraz potrzebujących w pandemii

33.

Renata Anicz

Członek Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Serce Górnika” przy ZG Lubin, wolontariusz KGHM, organizatorka dni dawcy szpiku kostnego i zbiórki krwi, wolontariuszka na rzecz dzieci, słabszych i potrzebujących

34.

Bartłomiej Kownacki

Aktywny młody wolontariusz wielu imprez i biegów charytatywnych, działający w Ochotniczej Straży Pożarnej w Grupie Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce w Lubinie, prowadzący  drużynę harcerską w Hufcu ZHP Lubin, służący podczas wielu akcji doświadczeniem ratownika medycznego, dowódca klasy mundurowej, pozytywny wzór dla grupy rówieśniczej

35.

Wolontariat  pracowniczy       KGHM Polska Miedź S.A

Aktywna i skuteczna grupa osób wspierająca pracowników KGHM Polska Miedź S.A. w realizacji ich pasji oraz pomysłów na owocną pomoc innym o szerokim spektrum działania

36.

Artur i Anna Niedźwiedzcy

Organizatorzy i współorganizatorzy wielu akcji charytatywnych, w tym imprez biegowych, na rzecz dzieci z domów dziecka oraz osób chorych, m.in. autorskiej inicjatywy Biegający mikołaje

37.

Team Jerzyka

Skuteczna i prężnie działająca grupa osób zbierająca pieniądze dla Jerzyka Żerko na operację serca, po zakończeniu zbiórek na Jerzyka – działająca na rzecz chorego Cyprianka

………………………………………………….

Wyróżnienia Wolontariusz Roku 2021 przyznane! – część pierwsza: wolontariat (przed)szkolny

Za nami pierwsza część Powiatowej Gali Wolontariatu. 3 grudnia 2021 r. w Centrum Działań Twórczych w Lubinie nagrodziliśmy 40 osób działających w szkolnym i przedszkolnym wolontariacie, w tym 17 uczniów. Pamiątkowe statuetki wręczyła Jadwiga Musiał, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubińskiego.

Wszystkim wolontariuszom należą się wyrazy uznania i podziękowanie za to, co robią. Gratulujemy wyróżnionym tytułem Wolontariusza Roku 2021.

Fotograficzne relacje z Gali:

Wyróżniliśmy:

Wolontariuszkę Marię Iglicką oraz opiekuna, panią Agnieszkę Bużdygan z Przedszkola nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

Panią Katarzynę Matyniak opiekuna przedszkolnego wolontariatu z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Lubinie

Panią Katarzynę Muzeję opiekuna przedszkolnego wolontariatu z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Lubinie

Panią Agatę Ziembę opiekuna przedszkolnego wolontariatu z Przedszkola Miejskiego nr 12 w Lubinie

Panią Violettę Milko opiekuna przedszkolnego wolontariatu z Przedszkola Miejskiego nr 14 w Lubinie

Panią Ewelinę Mienciuk opiekuna przedszkolnego wolontariatu z Przedszkola Gminnego w Rudnej

Wolontariusza Krystiana Bortnowskiego oraz opiekuna, panią Jolantę Mielniczuk ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lubinie

Wolontariuszkę Natalię Szumlańską oraz opiekuna, panią Dorotę Słabicką ze   Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

Wolontariusza Filipa Niemieckiego oraz opiekuna, panią Martę Kozerską ze Szkoły Podstawowej nr 7 – Szkoły Sportowej w Lubinie.

Wolontariuszkę Zuzię Gaber oraz opiekuna, panią Elżbietę Michalak ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Wolontariusza Wojciecha Wawrzków oraz opiekuna, panią Martę Raczyńską ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie

Wolontariusza Piotra Twaróg oraz opiekuna, panią Weronikę Fedorską  ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. gen. broni Stanisława Maczka w Lubinie

Wolontariusza Marcela Waleńskiego oraz opiekuna, panią Małgorzatę Chomicką z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio w Lubinie

Wolontariuszkę Katarzynę Szymańską oraz opiekuna, paniąDorotę Witold ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza   w Siedlcach

Wolontariuszkę Laurę Bihuniak oraz opiekuna, panią Tamarę Benkiewicz  ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim

Wolontariuszkę Emilię Róg oraz opiekuna, panią Barbarę Kwapisz ze Szkoły Podstawowej w im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

Wolontariuszkę Urszulę Marcinów oraz opiekuna, panią Iwonę Kozak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie

Wolontariusza Marcela Waleńskiego oraz opiekuna, panią Małgorzatę Chomicką z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. św. Dominika Savio w Lubinie

Wolontariusza Mikołaja Klemaszewskiego  oraz opiekuna, panią Martę Kozerską z Niepublicznej Szkoły Podstawowej – Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Piłce Ręcznej MKS Zagłębie Lubin w Lubinie

Wolontariuszkę Wiktorię Pindel oraz opiekuna, Ks. Marka Majewskiego z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie

Wolontariuszkę Julię Zalegę oraz opiekuna, panią   Violettę Pajdzik z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Opiekuna panią Iwonę Trzcińską z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

Wolontariuszkę Magdalenę Urbaniak oraz opiekuna, panią Agnieszkę Kwaśny z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Lubinie

Wolontariuszkę Martynę Klemenską oraz opiekuna, pani Katarzynę Knichnicką ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Przyjaciół Dzieci w Szklarach Górnych

………………………………………………………………………………………………………………………..

❤️

By w szczególny sposób podziękować wolontariuszom z naszego terenu, Powiat Lubiński organizuje co roku Powiatową Galę Wolontariatu. Chcemy uhonorować tych, którzy dobrowolnie podejmują się pomocy na rzecz innych, angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym oraz dzielą się swoimi umiejętnościami, włączając się w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje, a także samodzielnie inicjują akcje w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej.

Zachęciliśmy zatem przedstawicieli gmin wchodzących w skład Powiatu oraz dyrekcję wszystkich powiatowych przedszkoli i szkół do wytypowania osób, które wyróżniły się działalnością wolontariacką. 

Ponadto ogłosiliśmy konkurs Wolontariusz Roku 2021, by wyróżnić pełnoletnie osoby, które bezinteresownie pomagają innym bądź angażują się społecznie. Na zgłoszenia czekaliśmy do 17 listopada. Wpłynęło 79 zgłoszeń.

  • 39 zgłoszeń – wolontariusze działający w przedszkolach i szkołach z terenu Powiatu Lubińskiego oraz opiekunowie (przed)szkolnych wolontariatów,
  • 40 zgłoszeń – pełnoletni wolontariusze.

3 grudnia w Centrum Działań Twórczych w Lubinie podczas Powiatowej Gali Wolontariatu wyróżnimy tych, którzy bezinteresownie niosą pomoc.

🏆

………………………………………………………………………………………………………………………..

Konkurs WOLONTARIUSZ ROKU 2021!

Obchodzony corocznie w dniu 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju i promowania wolontariatu.

Konkurs jest okazją, aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego. Wolontariuszy, którzy pomagają zarówno w pracach biurowych, jak i tych, którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji imprez sportowych, wydarzeń okolicznościowych, odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali i innych. Dzięki temu możemy w szczególny sposób podziękować wolontariuszom za ich bezinteresowną pomoc!

ZNASZ KOGOŚ, KTO POMAGA INNYM LUB ANGAŻUJE SIĘ SPOŁECZNIE? JEŚLI TAK, TO ZGŁOŚ GO DO KONKURSU!

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 17 LISTOPADA 2021 R.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: a.jakubowska@powiat-lubin.pl.

Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na formularzu załączonym poniżej.

…………………………………………………………………………………………………………………………

5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
To okazja do podziękowania wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju i promowania wolontariatu.

W tym szczególnym roku, ze względu na panującą sytuację, uroczysta gala nie może się odbyć. Uznając jednak konieczność docenienia ciężkiej pracy wolontariuszy Powiatu Lubińskiego, postanowiliśmy w nieco inny sposób podziękować wolontariuszom  za ich troskę i oddanie.    

Poprosiliśmy przedszkola i szkoły o przesłanie informacji w zakresie podejmowanych działań wolontariackich oraz wskazanie osób szczególnie zasłużonych.

Poniżej prezentujemy listę wolontariuszy oraz opiekunów szkolnych wolontariatów:

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Lubinie

Wolontariusz: Katarzyna Matyniak

Pani Katarzyna  aktywnie współdziała w przedszkolnym wolontariacie, koordynowała wiele akcji charytatywnych, takich jak np.: sadzenie żonkili dla Hospicjum,  realizuje program związany ze zdrowym stylem życia  „Skąd się biorą produkty ekologiczne” ogłoszony przez Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Lubinie, była koordynatorem kampanii edukacyjnej  „Czystość dla Lubina”, jak również w projekcie „Czyste powietrze wokół nas”. Brała udział w programie ekologicznym „Sprzątanie świata”, kooordynowała świąteczną akcję charytatywną dla podopiecznych Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie oraz Stowarzyszenia
Palium.

Przedszkole Miejskie Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

Wolontariusz: Agnieszka Bużdygan

Pani Agnieszka koordynowała akcję „Szlachetna paczka” pomoc rodzinom potrzebującym. Zorganizowała akcję sadzenia żonkili w przedszkolu w ramach współpracy z hospicjum „PALIUM” w Lubinie poprzez zaproszenie prezesa hospicjum, zamieszczenie zdjęć i relacji na stronie internetowej przedszkola, zamieszczenie zdjęć i relacji w mediach w Lubinie. Zorganizowała zbiórkę fantów na aukcję charytatywną dla Legnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa. Przekazała zebrane rzeczy Prezes Stowarzyszenia. Uczestniczyła i propagowała  społeczną akcję prozdrowotną „Jesteś ważna” zachęcanie kobiet do badań profilaktycznych poprzez zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej przedszkola, zamieszczenie zdjęć w mediach społecznościowych. Włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną „Góra grosza” – aktywne zachęcanie do zbiórki.

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

Wolontariusz: Emilia Kot

Opiekun szkolnego wolontariatu: Jolanta Mielniczuk

Emilia chętnie brała udział w akcjach charytatywnych organizowanych w szkole i w klasie, m.in.: Pomoc
uczniom z niepełnosprawnościami. Odwiedziny w DPS „Szarotka” w Lubinie – program patriotyczny. Zbiórka nakrętek, baterii, książek i zabawek, karmy dla zwierząt. Współpraca z Hospicjum: paczki na święta, sadzenie żonkili pod szkołą, sprzątanie terenu przy Hospicjum. Sprzątanie zaniedbanych grobów na lubińskim cmentarzu. Współpraca z „Sybirakami” (uświetnienie uroczystości na lubińskim cmentarzu z okazji Dnia Sybiraka). Udział w akcjach charytatywnych przy parafii M.B. Częstochowskiej w Lubinie. Działa w Oratorium
i świetlicy parafialnej wspierając dzieci z niepełnosprawnościami.

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie

Wolontariusz: Oskar Sikoń

Opiekun szkolnego wolontariatu: Edyta Sznabel

Oskar jest aktywnym członkiem szkolnego wolontariatu. Brał udział w programie integracyjnym „Bliżej siebie”, którego realizacja opierała się na współpracy z Fundacją im. Brata Alberta w Lubinie. Regularnie uczestniczył w zajęciach popołudniowych organizowanych przez wychowawcę klasy na rzecz dzieci uczęszczających
do świetlicy terapeutycznej w Fundacji im. Brata Alberta w Lubinie. Uczeń wykazywał się inicjatywą, empatią
i cierpliwością. Kierował się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

Wolontariusz: Edyta Kret

Pani Edyta uczestniczyła w akcji „Szlachetna Paczka” Organizowała pomoc rzeczową naszym uczniom. Organizowała pomoc rzeczową dla ciężarnej absolwentki szkoły będącej w trudnej sytuacji życiowej i materialnej – wyprawka dla dziecka i matki.  Organizowała zbiórki żywności dla schroniska bezdomnych zwierząt w Legnicy. Organizowała zbiórkę przyborów szkolnych dla uczniów naszej szkoły. Uczestniczyła w akcji „Książka dla Polaków” na Kresach. Uczestniczyła w akcji sprzątanie lubińskiego cmentarza organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Lubinie. Uczestniczyła w akcji znicze dla nekropolii na Wschodzie. Organizowała akcję dla lubińskiego hospicjum – zbiórka środków higienicznych. Organizowała akcję dla szpitala MCZ w Lubinie – książka dla pacjenta.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych

Wolontariusz: Szymon Kwapisz

Opiekun szkolnego wolontariatu: Barbara Kwapisz

Szymon uczestniczył w wielu akcjach charytatywnych, chętnie angażował się w pomoc na rzecz innych, m.in.:  Pomoc w organizacji Dnia Życzliwości. Organizacja akcji Szlachetna Paczka.  POMÓŻ i TY – sprzedaż cegiełek  na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Organizacja akcji zbiórki zabawek, gier do Fundacji Mam Marzenie (przekazanie ich do szpitala Przylądka Nadziei we Wrocławiu). Góra Grosza Akcja dokarmiania ptaków (zbiórka pokarmu). Akcja Kwiaty za elektrograty. Zbiórka nakrętek. Zbiórka środków higienicznych do Palium w Lubinie. Współpraca z wolontariuszami z zagranicy w ramach projektu Erasmus +. Współorganizacja szkolnego Tygodnia Szczęścia. Udział w ogólnopolskiej Akcji Załóż Szpilki z okazji ogólnopolskiego #Dnia Szpilek. Akcja szycia maseczek, które przekazane zostały o lubińskiego szpitala. Udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2020”. Organizacja akcji „Pomóż dzieciom z Maganzoo” –  współpraca z siostrami Elżbietankami, video spotkania

Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie

Wolontariusz: Jakub Sznip

Opiekun szkolnego wolontariatu: Elżbieta Michalak

Kuba jest wzorowym, godnym naśladowania wolontariuszem i członkiem TPD pilnie realizujcym wszelkie działania wolontariatu. Pomagał w organizacji akcji charytatywnych organizowanych przez O/O TPD w Legnicy, np.: „Uśmiech pod choinką”, „Akcja Zajączek”, Akcja „ Karma dla piesków i kotków z WTZ „Przytulisko”. Do swoich działań włącza rodziców, którzy wspierają naszą działalność.  Na wszystkich akcjach organizowanych
w naszej szkole na rzecz wolontariatu Kuba z rodzicami byli zaangażowani. Ponad to z ogromnym zapałem podejmuje działania na rzecz potrzebujących pomocy. Bierze udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych, np. „Podziel się posiłkiem” – Zbiórka żywności w supermarketach na rzecz osób niepełnosprawnych, a także
w cyklicznych  imprezach dla osób niepełnosprawnych, tj.: „Mikołaj jest wśród nas” i zawsze z blachą ciasta na poczęstunek. Aktywnie działa w  programie , pt. ”Szkolne  Koło Wolontariatu hospicyjnego”. Wielokrotnie
z mamą upiekł ciasta do hospicjum na akcje „Dla chorego coś słodkiego” i przynosił środki higieniczne i czystości. Kuba jest bardzo zaangażowany w działalność wolontariatu , pracuje z pasją, a przy tym jest bardzo skromny. To chłopiec o sercu wypełnionym chęcią nieustannej pomocy. Wciąż pyta, czy coś potrzeba zrobić. Zawsze gotowy do podejmowania nowych wyzwań.

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko w Lubinie

Wolontariusz: Patrycja Wilkowska

Opiekun szkolnego wolontariatu: Agnieszka Kwaśny

Patrycja aktywnie działa w wolontariacie szkolnym, pomagała w przeprowadzaniu wszystkich akcji, aktywnie włączała się w organizację balu dla osób niepełnosprawnych.

Technikum Nr 2 w Lubinie

Wolontariusz: Oliwia Pilarska

Opiekun szkolnego wolontariatu: Jolanta Ziemieńczuk

Oliwia chętnie brała udział w uroczystościach okolicznościowych organizowanych na terenie szkoły w ramach współpracy ze środowiskiem – występy lokalne. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły dla potrzebujących, w tym w ramach współpracy z „Palium”.

III Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

Wolontariusz: Wiktoria Stęplewska

Opiekun szkolnego wolontariatu: Violetta Pajdzik

Wiktoria organizowała i współorganizowała zbiórkę środków czystości dla podopiecznych lubińskiego hospicjum, środków higieny osobistej dla dzieci z Domu Dziecka w Lubinie, zbiórkę pieniędzy dla chorego dziecka (jednego z żołnierzy jednostki w Świętoszowie), ukończyła szkolenie na onkowolontariusza organizowane przez fundację VIVRE w Lubinie i współpracowała z tą fundacją, podpisała umowę wolontariacką z lubińskim Domem Dziecka, gdzie pomagała podopiecznym w nauce i spędzała z nimi czas wolny, organizowała zbiórkę artykułów żywieniowych dla potrzebujących m.in. dla, lubińskiego hospicjum domowego.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Szklarach Górnych

Wolontariusz: Paweł Żwir

Opiekun szkolnego wolontariatu: Izabela Dorużyńska

Paweł uczestniczył w wielu akcjach charytatywnych i chętnie podejmował działania wolontariackie m.in.: zbiórka odzieży dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły. Dzień uśmiechu w naszej szkole – przekaz pozytywnej energii, foto budka. Światowy dzień tabliczki mnożenia – quizy i konkursy, inscenizacje. Włączenie uczniów w akcję „sadzenie żonkili” propagowanie idei paliatywnej. Prezentacja multimedialna pod hasłem „Higiena mycia rąk – profilaktyka COVID 19. Zbiórka artykułów szkolnych dla najbardziej potrzebujących uczniów. Akcja „Znicz” – uprzątnięcie opuszczonych grobów.  

II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie

Wolontariusz: Emilia Padlewska

Opiekun szkolnego wolontariatu: Ks. Marek Majewski

Emilia uczestniczyła m. in. w organizacji charytatywnej zbiórki i kiermaszu ciast w ramach pomocy finansowej dla misji w Kamebe  w Zambii. Organizowała tematyczne zajęcia i warsztaty dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej jako animatorka. Brała udział w projekcie ONKO wolontariat realizowanym we współpracy z p. Renatą Nocko i fundacją PALIUM.

Przedszkole Miejskie Nr 14 w Lubinie

Wolontariusz: Małgorzata Staneta

Pani Małgorzata wraz z pozostałymi pracownikami przedszkola organizowała szerokorozumianą pomoc dla potrzebujących, włączając we wszystkie akcje dzieci i rodziców. Organizowane akcje, zbiórki i inne przedsięwzięcia mają na celu niesienie pomocy potrzebującym oraz uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych. Pani Małgorzata jest kuratorem sądowym co umożliwia jej bieżące rozpoznawanie potrzeb powierzonych kurateli sądowej osób a także innych potrzebujących.  Jej osobowość, wrażliwość i otwartość na potrzeby innych powoduje, że jej działalność ma charakter ciągły a nie okazjonalny: Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Akcja zbierania baterii, Zbiórka karmy dla zwierząt. Akcja na rzecz schroniska dla zwierząt  w Legnicy ‘Pełna miska dla schroniska”, Akcja na rzecz schroniska dla zwierząt Centuar w Osieku, Akcja dla Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom AMICUS „Pełna miska dla kotka i pieska”, zgłoszenie najuboższych, najbardziej potrzebujących rodzin do programu „Szlachetna Paczka”, Zbiórka potrzebnych rzeczy dla babci Zuzi, mieszkanki Gminy Lubin, Zbiórka rzeczy potrzebnych do przeżycia zimy przez jeże – Akcja Przytul Jeża, Świąteczne akcje organizowane dla najuboższych, dla rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących dzieci, całoroczna zbiórka odzieży, środków czystości, żywności długoterminowej, zabawek, zbiórka pieniędzy dla chorej Zuzi, Akcja „Pola nadziei”, sadzenie żonliki, kwesta dla wrocławskiego hospicjum dla dzieci oraz pozyskiwanie funduszy na potrzeby Hospicjum Palium w Lubinie, wykonanie z dziećmi ozdób świątecznych dla podopiecznych Domu Szarotka w Lubinie, Akcja „Góra Grosza”, Akcja czystość dla Lubina, „Zbieranie nakrętek”, Akcja charytatywna na rzecz dzieci i matek z Domu Samotnej Matki w Ścinawie”, Akcja „Dzień Pluszowego Misia” organizowana przez Fundację „Mam marzenie’, udział w akcji dla podopiecznych lubińskiej  świetlicy terapeutycznej prowadzonej przez Fundację im. Brata Alberta oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej „Przytulisko” – zbiórka żywności, zbiórka odzieży, zabawek i środków czystości dla Domu Dziecka w Golance, pomoc w czasie pandemii dla Covidowych pacjentów szpitala.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jak co roku pragniemy uhonorować również osoby dorosłe. W związku z tym poprosiliśmy Wójtów, Burmistrza i Prezydenta o wskazanie osób, które wyróżniły się pracą społeczną na rzecz innych na terenie ich gmin. Zgłoszone osoby to:

Pani Danuta Zgobik wspierała różnego rodzaju akcje pomocy potrzebującym np. poprzez zbiórkę nakrętek. Uczestniczyła w zbiórkach i akcjach, które pomagają innym w czasie ciężkiej choroby np. poprzez organizację szkolenia z udziałem Ratownika Medycznego i przekazanie uzbieranej kwoty ze sprzedaży cegiełek za udział
w szkoleniu osobom potrzebującym.   

Pan Sławomir Lechman wspierał akcje Lubińskiego Hospicjum, Domu Samotnej Matki w Ścinawie i inne akcje, w których potrzebna jest pomoc np. zbiórki nakrętek, puszek. Był organizatorem akcji „Uśmiech dzieciaków, szczęście strażaków”. Aktywnie koordynował wszelkie akcje nauki pierwszej pomocy przez OSP Chobienia, OSP Orsk oraz na świetlicach Chobieńskiego Ośrodka Kultury. Pomagał starszym mieszkańcom Chobieni
w codziennych czynnościach.   

Konkurs „Wolontariusz ROKU 2020”

Wyróżnieni kandydaci to:

Pani Małgorzata Zawada założycielka i koordynatorka grup społecznych, wspierających osoby potrzebujące pomocy. W 2020 r. organizowała akcje: „Zawieszony posiłek dla służb zdrowia” w czasie pierwszej pandemii Covid-19, „Pomoc dla Adama Mikoś” – mężczyzny chorującego na nowotwór, oprócz organizacji zbiórek pieniężnych, bierze czynny udział w wielu wydarzeniach wolontariackich i charytatywnych. Pani Małgorzata wyróżnia się dużą empatią. Jej zaangażowanie w pomoc innym niewątpliwie zasługuje na uznanie i wyróżnienie. Organizacja i koordynowanie licytacji wymaga poświęcenia bardzo dużej ilości prywatnego czasu.

Pan Paweł Nowicki działa w Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Serce Górnika przy ZG Lubin. Jest Zasłużonym honorowym dawca krwi i jednocześnie ratownikiem. Działa także jako wolontariusz KGHM. Od czasu ogłoszenia pandemii pomaga wszystkim, którzy proszą o pomoc. Wspiera Domy Dziecka. Działa w innych organizacjach. Wspiera i działa przy #517 Sztabie WOŚP w Lubinie. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych jeśli chodzi o pomoc dla dzieci.    

 

Pani Beata Rzepka działa w Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Serce Górnika przy ZG Lubin. Działa jako wolontariusz KGHM. W czasie ogłoszonego czasu pandemii pomaga osobom potrzebującym. Jako instruktor ZHP wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności m.in. organizując akcje wspierania dzieci przebywających w domach dziecka. Działa także w innych organizacjach i stowarzyszeniach nastawionych na pomoc słabszym i potrzebującym. Wspiera i działa przy #517 Sztabie WOŚP w Lubinie. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych jeśli chodzi o pomoc dla dzieci.

Pani Sylwia Styś działa w Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Serce Górnika przy ZG Lubin. Jest honorowym dawcą krwi. Działa jako wolontariusz KGHM. Organizuje dni dawcy szpiku kostnego – wolontariusz DKMS. Wspiera szpital Przylądek Nadziei we Wrocławiu. Organizuje akcje zbiórki krwi. W czasie pandemii pomaga osobom potrzebującym. Organizuje akcje wspierania dzieci przebywających w Domach Dziecka. Działa w innych organizacjach i stowarzyszeniach nastawionych na pomoc słabszym i potrzebującym. Wspiera i działa przy #517 Sztabie WOŚP w Lubinie. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych jeśli chodzi o pomoc dla dzieci.

Pan Bogdan Opiłka działa w Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Serce Górnika przy ZG Lubin. Jest honorowym dawcą krwi. Organizuje dni dawcy szpiku kostnego – wolontariusz DKMS.
Od czasu pandemii pomaga wszystkim, którzy proszą o pomoc. Organizuje zbiórki krwi. Działa w organizacjach i stowarzyszeniach nastawionych na pomoc słabszym i potrzebującym. Wspiera i organizuje pomoc dzieciom przebywającym w Domach Dziecka. Działa w innych organizacjach i stowarzyszeniach nastawionych na pomoc potrzebującym. Wspiera i działa przy #517 Sztabie WOŚP w Lubinie. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych jeśli chodzi o pomoc dla dzieci.

Pan Zbigniew Młotek działa w Klubie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Serce Górnika przy ZG Lubin. Jest honorowym dawcą krwi. Organizuje dni dawcy szpiku kostnego – wolontariusz DKMS. Od czasu pandemii pomaga wszystkim, którzy proszą o pomoc. Organizuje zbiórki krwi. Wspomaga szpital Przylądek Nadziei we Wrocławiu. Wspiera i organizuje pomoc dzieciom przebywającym w Domach Dziecka. Działa w innych organizacjach i stowarzyszeniach nastawionych na pomoc potrzebującym. Wspiera i działa przy #517 Sztabie WOŚP w Lubinie. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych jeśli chodzi o pomoc dla dzieci.

Stowarzyszenie „PALIUM” za dar serca i bezinteresowną pomoc na rzecz potrzebujących z terenu Powiatu Lubińskiego w 15- letnią rocznicę działalności lubińskiego hospicjum. 

Specjalne podziękowania dla KGHM Polska Miedź S.A. za dar serca i bezinteresowną pomoc na rzecz potrzebujących z terenu Powiatu Lubińskiego oraz za promowanie różnorodnych form zaangażowania społecznego i kształtowanie postaw prospołecznych. 

Szanowni Państwo,

W tym wyjątkowym i trudnym dla nas wszystkich roku uznaliśmy, że wszyscy kandydaci jednakowo zasłużyli na tytuł Wolontariusz roku 2020.

Przygotowaliśmy wyróżnienia, jako symbol wdzięczności i podziękowania za Wasze zaangażowanie, trud i poświęcony czas. Przypominać Wam będą ile dobra czynicie i jak ważna i potrzebna jest wasza praca!

Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy! 

Jak mawiał Jan Paweł II:

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.”

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI