Programy Zdrowotne

KONKURSOgłoszenie konkursowe na realizację programu „Uczymy się ratować życie” – pierwsza pomoc przedmedyczna program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego:

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia”:

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – „Program w zakresie działań psychoedukacyjnych, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób otępiennych wśród mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 55 roku życia”:

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2023”:

KONKURSOgłoszenie konkursowe na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia”:

KONKURS – ogłoszenie konkursowe na realizację „Programu w zakresie działań psychoedukacyjnych, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób otępiennych wśród mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 55 roku życia”:

KONKURS – Ogłoszenie konkursowe na realizację „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2023”:

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – Dzień Transplantacji

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA

Z okazji Dni Krwiodawstwa składamy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi  oraz Pracownikom  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy Lubin najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności.
Honorowym Dawcom Krwi z całego serca dziękujemy za zaangażowanie i bezinteresowne dzielenie   się cząstką siebie!

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – DZIEŃ WALKI Z OTYŁOŚCIĄ

KONKURS – wybór realizatora programu polityki zdrowotnej,  pn.: „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna” program edukacyjny    z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego

 

         Szanowni Państwo,

z uwagi na konieczność określenia/zaktualizowania potrzeb zdrowotnych mieszkańców oraz przygotowania – na kolejne pięć lat – Strategii Polityki Zdrowotnej Powiatu Lubińskiego zapraszam do wspólnego działania w zakresie opracowania wspomnianego Dokumentu oraz proszę o poświęcenie chwili czasu na wypełnienie niniejszej ankiety, która będzie ważnym wskaźnikiem dla ustalenia kierunków Strategii Polityki Zdrowotnej Powiatu Lubińskiego na lata 2023-2027.

                                                                            Paweł Kleszcz
                                                                           Starosta Lubiński

Wypełnioną ankietę proszę dostarczyć w terminie do dnia 31.08.2022 r. do siedziby Starostwa Powiatowego w Lubinie ul. Jana Kilińskiego 12b, pok. 110 (I p.) bądź przesłać na adres e-mail: sprawyspoleczne@powiat-lubin.pl

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA REALIZATORA „Programu w zakresie działań psychoedukacyjnych, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób otępiennych wśród mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 55 roku życia”:

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA REALIZATORA „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2022”:

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA REALIZATORA „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia”:

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYWANIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH I ICH NIELEGALNEMU HANDLOWI

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA REALIZATORA „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia”:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA REALIZATORA „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2022”:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA REALIZATORA „Programu w zakresie działań psychoedukacyjnych, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób otępiennych wśród mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 55 roku życia”:

KARTKA Z KALENDARZA Światowy Dzień Bez Tytoniu

KARTKA Z KALENDARZA ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA JAMY USTNEJ

KARTKA Z KALENDARZA OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

KARTKA Z KALENDARZA – ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z RAKIEM

KARTKA Z KALENDARZA – POLSKI DZIEŃ TRANSPLANTACJI

KARTKA Z KALENDARZA – TYDZIEŃ WALKI Z RAKIEM SZYJKI MACICY

KARTKA Z KALENDARZA – ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna” program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego.

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – Światowy Dzień Onkologii

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – Międzynarodowy Dzień Lekarza

W dowód uznania, w tym szczególnym dniu, składamy wszystkim Państwu wykonującym ten piękny i szlachetny  zawód, najserdeczniejsze podziękowania za codzienny wysiłek w trosce o pacjenta.                                                                       

 Doceniając profesjonalizm i zaangażowanie oraz serce wkładane każdego dnia  w ratowanie życia i zdrowia pacjentów życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, sukcesów oraz zawodowego spełnienia. Niech wdzięczność pacjentów będzie dla Państwa powodem do osobistej satysfakcji.

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – Światowy Dzień Serca

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – Międzynarodowy Dzień Udzielania Pierwszej Pomocy

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na realizację programu polityki zdrowotnej pt. „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna” program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego.

Zapraszamy na bezpłatną mammografię, finansowaną przez NFZ, Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Lubin  –  27 września 2021 w godzinach od 9.00 do 17.00 przy markecie Kaufland, ul. Zwierzyckiego 2

Ścinawa –  28 września 2021 w godzinach od 13.00 do 16.00 przy budynku Ośrodka Monaru, ul. A. Mickiewicza 38

Uprzejmie informujemy, że przed badaniem wymagana jest rejestracja pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED.

W związku z epidemią Covid-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań i personelu medycznego prosimy o zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Ruszył projekt profilaktyki raka płuca

https://fakty.lca.pl/legnica,news,84931,Ruszy_projekt_profilaktyki_raka_p_uca.html

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z CUKRZYCĄ

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywania Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi

Ogłoszenie konkursowe na realizację „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia”.

Ogłoszenie konkursowe, regulamin oraz formularz ofertowy dostępny pod adresem: https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/463657_ogloszenie.html

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – ŚWIATOWY DZIEŃ KRWIODAWCY

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – DNI WALKI Z RAKIEM 4-24 CZERWCA 2021 R.

KARTKA Z POWIATOWEGO KALENDARZA ZDROWIA – ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia

składamy wyrazy uznania za ciężką i ofiarną pracę na rzecz drugiego człowieka wszystkim pracownikom służby zdrowia.

W tym szczególnym dniu życzymy Państwu zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Opis: https://www.moja-ostroleka.pl/grafika/artykuly/2018/10/czerwone-roze-jpg_09_10_2018_10_56.jpg

ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI O AUTYZMIE

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

Tydzień Walki z Depresją – zachęcamy do zapisów na bezpłatne konsultacje i wykłady

 W celu przeciwdziałania i zapobiegania chorobie, Powiat Lubiński  wraz  z innymi samorządowcami Zagłębia Miedziowego patronuje  organizacji II Tygodnia Walki z Depresją, wspieranej przez KGHM Polska Miedź S.A.

Celem Tygodnia Walki z Depresją jest popularyzacja wiedzy na temat depresji i problemów zdrowia psychicznego, a także ułatwienie dostępu do pomocy specjalistów. Wystarczy zapisać się na stronie KGHM, gdzie dostępne są wszystkie szczegóły. Po rejestracji  otrzyma się dodatkowe materiały oraz przypomnienia o poszczególnych wykładach, spotkaniach oraz rozmowach w trakcie Tygodnia Walki z Depresją. Rozpoczyna się on 22 lutego i potrwa do niedzieli 28 lutego. Codziennie możliwe będą bezpłatne konsultacje specjalistyczne,  wykłady   i rozmowy ze specjalistami zdrowia psychicznego, z przedstawicielami samorządów i jednostek publicznych, z osobami dzielącymi się swoim własnym doświadczeniem w obszarze utraty zdrowia emocjonalnego. Będzie można w nich uczestniczyć on-line.

Szczegóły na temat wydarzenia można znaleźć na stronach:

www.kghm.com/depresja

www.cfrlubin.pl/depresja

www.facebook.pl/tydzienwalkizdepresja

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/377855_informacja-o-rozstrzygnieciu-konkursu.html

…………………………………………………………………………………………………………….

Informacja dotycząca realizacji w I kwartale 2020 r. świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy w pracowni mobilnej (mammobusy):

Informacja

……………………………………………………………………………………………………………..

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne w mobilnej pracowni mammograficznej LUX MED.

Badania wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia i refundowanego przez NFZ.

W 2020 roku po raz pierwszy w Programie mogą uczestniczyć Panie z rocznika 1970.

Informacja

……………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo Koordynatorzy,

W ramach realizacji „Programu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego” informuję, że organizujemy w dniu 13 listopada 2019 r.  Konferencję  pn.” „Dzieciństwo bez próchnicy”, podczas której podsumujemy funkcjonowanie programu w 2018 r. oraz w ramach edukacji bezpośredniej będą prowadzone zajęcia w zakresie prawidłowego  szczotkowania i dbania o zęby.

Konferencję, która będzie realizowana w trzech grupach, poprowadzi  Pan Michał Huzarski Pełnomocnik Zarządu Powiatu Lubińskiego do spraw promocji i ochrony zdrowia natomiast działania edukacyjne zrealizuje  Pani Agnieszka Stącel-Stępniewska.

I grupa – 13.11.2019 r. godz. 9 00

miejsce Konferencji –  Przedszkole Miejskie nr 10 w Lubinie, ul. II Brygada Legionów 21

udział koordynatorów z następujących jednostek:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Królowej Jadwigi 9, 59-330 Ścinawa
 2. Przedszkole Publiczne,  ul. Królowej Jadwigi 9a, 59-330 Ścinawa
 3. Szkoła Podstawowa w Tymowej Tymowa 51, 59-330 Ścinawa
 4. Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Krupińskiego 17, 59-300 Lubin
 5. Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Staszica 2, 59-300 Lubin
 6. Przedszkole Miejskie nr 3 ul. Kilińskiego 35, 59-300 Lubin
 7. Przedszkole Miejskie nr 4 ul. Kościuszki 10, 59-300 Lubin
 8. Przedszkole Miejskie nr 5 ul. Orzeszkowej 11, 59-300 Lubin
 9. Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Łużycka 6, 59-300 Lubin
 10. Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Osiedlowa 7A, 59-300 Lubin
 11. Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Szkolna 23, 59-300 Lubin
 12. Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Jastrzębia 2, 59-300 Lubin
 13. Przedszkole Miejskie nr 13 ul. 1 Maja 16B, 59-300 Lubin.

II grupa – 13.11.2019 r.  godz. 1015

miejsce Konferencji –  Przedszkole Miejskie nr 14 w Lubinie,                                  ul. Sowia 7

udział koordynatorów z następujących jednostek:

 1. Przedszkole Miejskie nr 15 ul. Orla 75, 59-300 Lubin
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. M. Skłodowskiej – Curie 4, 59-300 Lubin
  3.  Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Gwarków 93, 59-300 Lubin
  4. Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Kilińskiego 12, 59-300 Lubin
  5.  Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Parkowa 2, 59-300 Lubin
  6.  Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Legnicka 1, 59-300 Lubin
  7.  Szkoła Podstawowa nr 10   ul. Wyszyńskiego 3, 59-300 Lubin
  8.  Szkoła Podstawowa nr 12   ul. Szpakowa 2, 59-300 Lubin
  9.  Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” ul. Górnicza 2A/1, 59-300 Lubin
  10.       Przedszkole niepubliczne „Planeta Zdrowia”  ul. Krucza 43a, 59-300 Lubin
  11.       Filia przedszkola niepublicznego „Planeta Zdrowia” ul. Wyszyńskiego 14d,
  59-300 Lubin
  12. Przedszkole niepubliczne „Biała Żyrafa” ul. Sienkiewicza 5, 59-300 Lubin

III grupa – 13.11.2019 r. godz.  11 30

miejsce Konferencji –  Szkoła Podstawowa  nr 14 w Lubinie, ul. Norwida 10

udział koordynatorów z następujących jednostek:

 1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce, ul. 1. Maja 10, 59-307 Raszówka
 2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie, Niemstów 68,
  59-323 Miłoradzice
 3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim, Krzeczyn Wielki 9,
  59-300 Lubin
 4. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Siedlcach, Siedlce 29
 5. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni, ul. Szkolna 2
 6. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych, Szklary Górne 48
 7. Szkoła Podstawowa w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 59-305 Rudna,
 8. Przedszkole im. Jana Pawła II Raszówce Oddział Zamiejscowy w Lubinie, ul. Orla 32,
  59-300 Lubin
 9. Przedszkole Gminne w Rudnej, ul. Polna 3D, 59-305 Rudna
 10. Przedszkole Gminne w Chobieni, ul. Nadrzeczna 11A, 59-305 Rudna
 11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szklarach Górnych,
  Szklary Górne 51C, 59-335 Szklary Górne
 12. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie ul. Składowa 3, 59-300 Lubin.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na Konferencję do dnia  8 listopada 2019 r. telefonicznie pod numerem 76 746 71 10, elektronicznie:  d.frankowska@powiat-lubin.pl

……………………………………………………………………………………………………………..

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację programu: „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna” – program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:   https://powiat-lubin.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/260945_informacja-o-rozstrzygnieciu-konkursu.html

……………………………………………………………………………………………………………..

Programy polityki zdrowotnej realizowane w roku 2019 przez Powiat Lubiński.

informacja o programach

ULOTKA

……………………………………………………………………………………………………………..

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania wynikającego z programu: „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna” – program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:      https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/253444_ogloszenie-o-konkursie.html

………………………………………………………………………………………………………….

Ogłoszenie o szkoleniu w zakresie e-recepty, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta w dniu 17.09.2019 r.
szczegółowe informacje dostępne na stronie:     https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenie-o-szkoleniu.html
………………………………………………………………………………………………………….
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2019 r. „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia, lata 2014-2019”.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:   https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/251809_informacja-o-rozstrzygnieciu-konkursu.html

…………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania wynikającego z „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia, lata 2014 – 2019”.

szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/240969_ogloszenie-o-konkursie.html

………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na realizację „Programu profilaktycznego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2019 na terenie Powiatu Lubińskiego”

szczegółowe informacje dostępne na stronie:   https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/230746_informacja-o-nierozstrzygnieciu-konkursu.html

………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora „Programu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:   http://: https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/230749_informacja-o-rozstrzygnieciu-konkursu.html

………………………………………………………………………………………………………………….

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania wynikającego z  „Programu w zakresie działań psychochoedukacyjnych, profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób otępiennych wsród mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 55 roku”.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:   https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/224128_ogloszenie-o-konkursie.html

………………………………………………………………………………………………………………….

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania wynikającego z „Programu profilaktycznego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2019 na terenie Powiatu Lubińskiego”.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:   https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/220012_ogloszenie-o-konkursie.html

……………………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania wynikającego z „Programu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego”.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:    https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/220043_ogloszenie-o-konkursie.html

………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora „Programu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego”.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:  https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/informacja-o-nierozstrzygnieciu-konkursu.html

…………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatora „Programu profilaktycznego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2019 na terenie Powiatu Lubińskiego”.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:  https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/215674_informacja-o-nierozstrzygnieciu-konkursu.html

………………………………………………………………………………………………………………….

Zmiana terminu składania ofert „Programu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego”

szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenie-o-konkusie.html.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Ogłoszenie o konkursie „Programu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego”.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenie-o-konkusie.html

…………………………………………………………………………………………………………………….

Ogłoszenie o konkursie „Programu profilaktycznego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2019””.

szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/206991_ogloszenie-o-konkursie.html

………………………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie o konkursie „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2019”.

szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/206977_ogloszenie-o-konkursie.html

………………………………………………………………………………………………………………………

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2018 r. programu „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna” – program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego.

szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/157431_informacja-o-rozstrzygnieciu-konkursu.html

…………………………………………………………………………………………………………………….

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2018 r. „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia, lata 2014-2018”.

szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/157428_informacja-o-rozstrzygnieciu-konkursu.html

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie o konkursie „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna” program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego

szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/151415_ogloszenie-o-konkursie.html

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ogłoszenie o konkursie „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Powiatu Lubińskiego po 65 roku życia, lata 2014-2018”

szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/151415_ogloszenie-o-konkursie.html

Programy polityki zdrowotnej realizowane w roku 2018 przez Powiat Lubiński

 1. „Program profilaktyczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata
  2015-2018 na terenie Powiatu Lubińskiego”.

Osobami uprawnionymi do bezpłatnych profilaktycznych szczepień przeciw zakażeniu brodawczakiem ludzkim HPV w ramach „Programu profilaktycznego zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015-2018 na terenie Powiatu Lubińskiego”
są dziewczęta urodzone w 2005 r., zamieszkujące na obszarze Powiatu Lubińskiego.

            Celem  głównym  programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i innych nowotworów inicjowanych infekcją HPV.

Szczepienia są wykonywane w następujących punktach CDT MEDICUS:

 1. Leśna 8, 59-300 Lubin,
 2. Armii Krajowej 35a, 59-300 Lubin,
 3. Miłoradzice 66, 59-323 Miłoradzice.

Telefon kontaktowy: 76 746 61 10

Adres do strony internetowej: http://www.cdtmedicus.pl

 1. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2018”

Program skierowany jest do kobiet w wieku 45-65 roku życia, mieszkanek Powiatu Lubińskiego. Celem głównym programu jest wczesne wykrywanie i zmniejszenie umieralności z powodu osteoporozy.

Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Słonecznej 1.

Telefon kontaktowy: 76 841 01 00

Adres do strony internetowej:  http://www.omplubin.pl/

 1. „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego”

„Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci z Powiatu Lubińskiego” dla dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat z terenu Powiatu Lubińskiego.

Celem głównym programu jest obniżenie wartości wskaźnika występowania próchnicy zębów oraz poprawa stanu uzębienia u dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do 18 lat zamieszkujących Powiat Lubiński w okresie 3 lat trwania programu.

Realizatorem programu jest Kamil Zarzycki, prowadzący działalność gospodarczą Centrum Stomatologiczne „UŚMIECH” Kamil Zarzycki z siedzibą w Lubinie, ul. Sokola 33 B.

Punkty, w których można wykonać bezpłatnie przeglądy stomatologiczne:

 • Gabinet stomatologiczny ul. Sokola 33 B, 59-300 Lubin
 • Gabinet stomatologiczny ul. Jana Pawła II 82 D, 59-300 Lubin
 • Gabinet stomatologiczny ul. Parkowa 2, 59-300 Lubin
 • Gabinet stomatologiczny ul. Gajowa 21, 59-300 Lubin
 • Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej, ul. Jagiełły 2, 59-330 Ścinawa
 • Gabinet stomatologiczny ul. Sokola 33 B/1, 59-300 Lubin

Adres do strony internetowej www.lubin.pl/ZdroweZeby

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI