OSTATNIE DNI NABORU W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” EDYCJA 2021 W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, że przedłuża termin naboru na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jak również osób niepełnosprawnych chętnych do skorzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul.  Składowej 3 jeszcze tylko do 18 czerwca 2021 roku można składać dokumenty by stać się Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej w ramach przyjętego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, do którego realizacji w 2021 roku przystąpił Powiat Lubiński.

Program obejmie swoim działaniem : dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać:

a) osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

b) osoba posiadająca co najmniej  6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,

c) osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji,

d) załatwianiu spraw urzędowych,

e) nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Wynagrodzenie za świadczenie usług asystenta finansowane będzie ze środków pochodzących  z Funduszu Solidarnościowego.

Wszystkie informacje o naborze oraz druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR .https://pcprlubin.bip.gov.pl/aktualnosci-i-ogloszenia/nabor-kandydatow-na-uslugi-asystenckie-dla-osoby-niepelnosprawnej.html oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/nabor-kandydatow-na-uslugi-asystenckie-dla-osoby-niepelnosprawnej.html                                                                                           

Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych proszone są o pilne dostarczenie do siedziby PCPR w Lubinie Kart zgłoszenia:

https://pcprlubin.bip.gov.pl/aktualnosci-i-ogloszenia/457368_nabor-osob-niepelnosprawnych.html

Informacji na temat udziału w Programie udzielają pracownicy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3 w godzinach od 7.30-15.30                   

Dział Rehabilitacji Społecznej tel. 76 847 96 86.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI