Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie APELUJE ! Rodzicu zadbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci podczas wakacji!

Rodzicu!  Pamiętaj

Dziecko pozostawione nawet  na krótki czas bez opieki może stać się ofiarą przestępstwa, np. porwania, przemocy seksualnej, przemocy w sieci, bądź ulec groźnemu wypadkowi losowemu  tj. komunikacyjnemu, utonięciu, utknięciu w niebezpiecznym dla niego miejscu – studzienka, głęboki rów, itp.                            

Jak ochronić dziecko przed zagrożeniami w okresie wakacji ?

Gdy Twoje dziecko jest małe, to:

 • pod żadnym pozorem nigdy i nigdzie nie pozostawiaj jego bez opieki, szczególnie w obcych, zatłoczonych miejscach;
 • naucz, aby nie podawało obcym osobom swoich danych, a przede wszystkim swojego imienia;
 • usuń zabawki, koszulki, czapeczki z jego imieniem;
 • naucz, że pod żadnym pretekstem (np. chory kotek, czy piesek) nie może zbliżać się i wchodzić do pojazdu obcej osoby, oddalać się z nieznajomym, przyjmować od niego prezentów, słodyczy;
 • naucz, że w sytuacji niebezpiecznej ma obowiązek się bronić. Może krzyczeć, wyrywać się, bić, robić wszystko żeby ktoś je usłyszał i mógł pomóc;
 • nie zmuszaj do przytulania lub całowania kogokolwiek wbrew jego woli;
 • naucz numerów telefonów do rodziców i numerów alarmowych;
 • przećwicz z nim kilka scenek sytuacyjnych, aby poznało zasady bezpieczeństwa.

Niezależnie od wieku dziecka:

 • uczul, aby zawsze informowało ciebie o tym z kim jest, gdzie jest i o zmianie swoich planów kiedy przebywa poza domem;
 • ustal zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu, wyjaśnij  oraz  uświadom jakim zagrożeniem jest podawanie nieznajomym osobom swoich danych kontaktowych, czy też publikowanie zdjęć;
 • nie bagatelizuj problemów swojego dziecka. Zatroszcz się o dobre z nim relacje. Nie pozwól, aby szukało pomocy i zrozumienia u obcych osób, które mogą je skrzywdzić;
 • kontroluj, czy nie jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

Gdy niepokoisz się o swoje dziecko, potrzebujesz porady możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez: kontakt bezpośredni w siedzibie OIK PCPR Lubin ul. Składowa 3,

telefoniczny: 76 847 96 91, 92, e-mail:pcpr@powiat-lubin.pl lub poradnictwo on-line interwencja@pcpr.powiatlubin.pl.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI