OSTATNIE DNI NABORU NA ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przypomina, że tylko do 14 czerwca 2021 roku można aplikować na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul.  Składowej 3 tylko do 14 czerwca 2021 roku można składać dokumenty by stać się Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej w ramach przyjętego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, do którego realizacji w 2021 roku przystąpił Powiat Lubiński.

Program obejmie swoim działaniem pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać:

a) osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

b) osoba posiadająca co najmniej  miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,

c) osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji,

d) załatwianiu spraw urzędowych,

e) nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Wynagrodzenie za świadczenie usług asystenta finansowane będzie ze środków pochodzących  z Funduszu Solidarnościowego.

Wszystkie informacje o naborze oraz druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR .https://pcprlubin.bip.gov.pl/aktualnosci-i-ogloszenia/nabor-kandydatow-na-uslugi-asystenckie-dla-osoby-niepelnosprawnej.html oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lubinie https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/nabor-kandydatow-na-uslugi-asystenckie-dla-osoby-niepelnosprawnej.html

Osoby chcące zostać asystentami osobistymi osób niepełnosprawnych proszone są o pilne dostarczenie do siedziby PCPR w Lubinie Kart zgłoszenia.

Informacji na temat udziału w Programie udzielają pracownicy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie, ul. Składowa 3 w godzinach od 7.30-15.30 Dział Rehabilitacji Społecznej tel. 76 847 96 86.

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI