„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie prowadzi drugi nabór na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie o naborze kandydatów na osobę świadczącą usługi asystenta osobistego osób niepełnosprawnych w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/307194_ogloszenie-o-naborze.html

………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych chętnych do skorzystania z usługi asystenta osobistego w ramach programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020.

szczegółowe informacje dostępne na stronie:

https://powiat-lubin.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenie-o-nabor-osob-niepelnosprawnych.html

……………………………………………………………………………………………………

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI