Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Szlaki

Głównym kryterium, według którego odbywa się współcześnie wyznaczanie szlaków i ścieżek, jest atrakcyjność terenu w najważniejszych jego aspektach: krajobrazowym, przyrodniczym i kulturowym. Nie mniej ważne są miejsca i obiekty charakterystyczne dla danego obszaru.
W mniejszym stopniu dotyczy to szlaków rowerowych, które wytyczane są również dla rekreacji, z uwzględnieniem potrzeb turystyki rodzinnej.

Szlaki w przewadze przeprowadzane są ogólnie dostępnymi drogami i ścieżkami. Z zasady omijają, tam gdzie to możliwe, drogi bite, zwłaszcza zaś szosy o dużym natężeniu ruchu. Nie stronią natomiast od zapuszczania się w tereny relatywnie trudne do przebycia.

Wytycza się je też zwykle przez najwyższe wzniesienia - widokowość jest wszakże jednym z czynników stanowiących o atrakcyjności szlaku. Szlaki rowerowe częściej prowadzą drogami o twardych nawierzchniach i niewielkich pochyłościach. Jazda odbywa się na ogólnych zasadach korzystania z dróg publicznych.

Szlaki piesze

Na terenie powiatu lubińskiego wytyczono odcinek paneuropejskiej Drogi św. Jakuba - dawnego szlak pielgrzymkowego, który prowadzi z Europy wschodniej do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Szlak oznaczony jest znakiem muszli (atrybutem św. Jakuba Starszego). Takie trasy, odtwarzające dawne szlaki pielgrzymkowe, handlowe, dyplomatyczne i wskrzeszające idee wspólnoty narodów europejskich, pojawiają się od kilkunastu lat w całej Europie.

Szlaki rowerowe

Okolice Lubina są bardzo atrakcyjne dla turystów rowerowych. Tereny w powiecie lubińskim są bardzo lesiste, lekko pagórkowate, z bardzo dużą ilością ścieżek leśnych i polnych oraz rozbudowaną siecią dróg lokalnych, na których rowerzyści mogą się czuć stosunkowo bezpiecznie.

Ścieżki dydaktyczne

Ścieżkę dydaktyczną zdefiniować można jako wytyczoną, oznakowaną trasę w środowisku przyrodniczym, umożliwiającą zdobywanie wiedzy i umiejętności samodzielnie lub z przewodnikiem.