Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Turystyka

Region

Leżący w północnej części województwa dolnośląskiego powiat lubiński zajmuje powierzchnię 712 km2. Jego północny skraj obejmują Wzgórza Polkowickie, a na wschodzie sięga do doliny Odry i Zimnicy. W obszarze powiatu znajdują się dwa miasta – Lubin oraz Ścinawa, 92 miejscowości i 79 sołectw. Pod względem administracyjnym powiat dzieli się na cztery gminy: miejską Lubin, miejsko-wiejską Ścinawa oraz wiejskie Lubin i Rudna. Żyje w nich blisko 106 tys. osób.

Zabytki

Na terenie powiatu lubińskiego odnotowano 176 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Z tego 15 obiektów znajduje się na terenie gminy miejskiej a 69 - na terenie gminy wiejskiej Lubin, 37 położonych jest w granicach administracyjnych gminy Rudna, a 53 - na obszarze gminy Ścinawa.

Przyroda

Obszar powiatu jest geomorfologicznie urozmaicony, co sprzyja zróżnicowaniu, a miejscami nawet mozaikowatości, występujących tu ekosystemów i siedlisk. Jednocześnie jest to teren co najmniej od XVIII wieku poddawany silnej i wielokierunkowej antropopresji, w tym oddziaływaniom osiedleńczo-urbanizacyjnym, przemysłowym i rolniczo-hodowlanym, zmieniającym trwale potencjalne zbiorowiska roślinne i pobudzającym ekspansję siedlisk zastępczych, wtórnych i antropogenicznych. Ponad połowa powierzchni powiatu reprezentuje więc siedliska i ekosystemy nieklimaksowe, o silnie zaburzonej lub jeszcze nie wykształconej homeostazie.

Szlaki

Głównym kryterium, według którego odbywa się współcześnie wyznaczanie szlaków i ścieżek, jest atrakcyjność terenu w najważniejszych jego aspektach: krajobrazowym, przyrodniczym i kulturowym. Nie mniej ważne są miejsca i obiekty charakterystyczne dla danego obszaru.

Komunikacja

Przez terytorium Powiatu Lubińskiego przebiegają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, łączące Powiat ze stolicami krajów Europy południowej (Praga, Belgrad, Wiedeń) oraz Europy zachodniej (Berlin, Paryż, Bruksela), jak i szlaki krajowe do Wrocławia, Opola, Warszawy, Zielone Góry, Szczecina, Poznania i innych miast. Ważnym dla powiatu węzłami komunikacyjnymi są: Lubin, Ścinawa i Rudna-Gwizdanów, przez którą przebiega magistrala kolejowa Górny Śląsk-Szczecin.

W Lubinie funkcjonuje port lotniczy o statusie lotniska międzynarodowego. Na terenie lotniska istnieje posterunek graniczny umożliwiający odprawy celne i paszportowe (po uprzednim 48 godzinnym uprzedzeniu)
W Ścinawie znajduje się port rzeczny na Odrze. Dzięki położeniu wzdłuż Odry - Ścinawa w najbliższych latach ma także szansę stać się ważnym węzłem komunikacyjnym, co wiążę się z ogólnopolskim programem kompleksowego zagospodarowania Odry - program ODRA 2006.

Rozkład jazdy powiatowych autobusowych przewozów pasażerskich i komunikacji międzymiastowej

Wypoczynek dla aktywnych

Powiat Lubiński jest dość silnie zaangażowanym sportowo w szczególności miasto Lubin, istnieją tu różnorodne sekcje i ośrodki sportu. Oprócz piłki nożnej, która najbardziej rozsławiła miasto, można w Lubinie odnaleźć kluby zajmujące się piłką ręczną, czy też lekkoatletyką, kręglami, sportami walki (Karate, boksem, Taekwondo) oraz wspinaczką.