Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Organizacje pozarządowe

Pod koniec sierpnia została znowelizowana ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród wielu zmian ustawodawca wprowadził obowiązek przyjęcia przez każde ministerstwo Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.


Przygotowując się do zmian w w/w ustawie, od kilku miesięcy, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w porozumieniu z MKIDN realizuje projekt "Programy dla zmiany" - szczegóły projektu
http://ofop.eu/aktualnosci/stworz-z-nami-programy-wspolpracy-ministerstw-z-organizacjami-pozarzadowymi

W efekcie dotychczasowej współpracy OFOP i MKIDN powstał dokument będący projektem założeń do Programu Współpracy MKIDN z organizacjami pozarządowymi - dokument znajduje się pod linkiem:
Założenia do Programu Współpracy
Dokument został zaakceptowany przez Panią Minister i został skierowany do konsultacji, które trwają do 18 września.
Poszczególne organizacje mogą zgłaszać swoje uwagi poprzez stronę
http://stacja-konsultacja.pl/

UCHWAŁA W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJE ZADAŃ

Konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2018

Konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2018.


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych marzec 2018 rok

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych marzec 2018 rok

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJINFORMACJA O OBOWIĄZKACH I SANKCJACH WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 16 MAJA 2016 ROKU O PRZECIWDZIAŁANIU ZAGROŻENIOM PRZESTĘPCZOŚCIĄ NA TLE SEKSUALNYM

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2018r.


Zaproszenie na spotkanie dotyczące Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk na rok 2018

KONKURSY DLA NGO

Stowarzyszenia i fundacje oprócz licznych przywilejów i możliwości, posiadają także szereg obowiązków wynikających z przepisów prawnych. W załączeniu przypomnienie najważniejszych zobowiązań organizacji pozarządowych oraz konkursy dla NGO.

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJSZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starosta Lubiński wraz z Dolnośląskim Punktem Doradczym dla organizacji pozarządowych w Lubinie zaprasza wszystkie organizacje z terenu powiatu lubińskiego na bezpłatne szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych.
Szkolenie odbędzie się w dniu 6 lutego 2018r. w godzinach od 15:00 – 18:00 w sali 301 Starostwa Powiatowego w Lubinie.
Szkolenie to jest o tyle istotne, o ile w maju 2018r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i wszystkie podmioty działające na rynku są zobowiązane do wprowadzenia tych przepisów w swojej działalności. Dotyczy to również tych organizacji, które prowadzą rejestry beneficjentów.
Na szkoleniu omawiane będą następujące zagadnienia:
1. Obowiązki administratora danych osobowych
2. Sposoby opracowania polityki bezpieczeństwa informacji
3. Stosowanie nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w organizacji pozarządowej
4. Sankcje związane z nieprawidłowym zbieraniem, ochrona, wykorzystywaniem oraz przetwarzaniem danych osobowych

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznychDOTACJA CELOWA NA WYKONYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO W 2018

OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO W ROKU 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWYCHSzkolenie dla organizacji pozarządowych

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie "Programu współpracy Powiatu Lubińśkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

ZAPROSZENIE NA PRELEKCJĘ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH

Wrocław: zapraszamy na prelekcję pt. Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych” (20 listopada 2017 r.)

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD zapraszają przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na prelekcję pt. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych”, która odbędzie się 20 listopada 2017 r. we Wrocławiu.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:
1) Ustawa o ochronie danych osobowych oraz planowane zmiany w 2018 r. – zakres regulacji.
2) Co to są dane osobowe?
3) Dane „zwykłe” i dane „wrażliwe”
4) Zbiór danych osobowych.
5) Administrator danych osobowych.
6) Przetwarzanie danych osobowych.
7) Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.
8) Prawo do:
a) informacji
b) sprzeciwu
c) poprawienia danych
d) powierzenia danych

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 r. w godz. 10.00-15.30, we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.

Swój udział w spotkaniu należy potwierdzić do dnia 16 listopada 2017 r. telefonicznie – u pana Sławomira Wójcika pod numerem telefonu 71 770 40 76, lub za pomocą wiadomości mail przesłanej na adres: slawomir.wojcik@umwd.pl


Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail z którego przyszło zgłoszenie.Z poważaniem

Sławomir Wójcik
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35
siedziba Wydziału
ul. Walońska 3-5 VII p. , pok. nr 701 a
50-413 Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
http://www.dolnyslask.pl

ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU PROMOCJA AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU PROMOCJA AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO występ podzczas gali finałowej konkursu American Protege International

SZKOLENIE DLA ABI Z SEKTORA FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ
ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU


KONSULTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

KONSULTACJE
ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU z 4 października 2017r.

Zarząd Powiatu Lubińskiego w dniu 4 października 2017r. podjął uchwałę Nr 191/2017 w sparwie uznania celowości oferty Stowarzyszenia Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uchwała nr 188/2017 Zarządu Powiatu Lubińskiego w sprawie przyznania dotacji na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2017r.

VIII Edycja turnieju Podwórka na stadion o puchar tymbarku.

STYPENDIUM FUNDUSZ NATALII PARTYKI

To ostatni tydzień dla zdolnych sportowców, by ubiegać się o stypendium od mistrzyni paraolimpijskiej Natalii Partyki i sieci Biedronka. Fundusz wspiera młodych, utalentowanych ludzi, którzy szukają dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych.

W dwóch edycjach Konkursu stypendia zdobyło 22 utalentowanych sportowców. W II edycji do grona stypendystów dołączyła długodystansowa pływaczka Justyna Burska, a Dominik Bury – młody Mistrz Polski 2016 w biegach narciarskich stylem klasycznym po raz drugi otrzymał wsparcie. Stypendyści Funduszu zostali również Bartosz Tyszkowski – zdobywca srebrnego medalu w pchnięciu kulą podczas Igrzysk Paraolimpijskich w RIO oraz Maria Andrejczyk, która z sukcesem zakończyła udział w olimpiadzie w Brazylii, zajmując czwartą pozycję w konkursie rzutu oszczepem.

Kto może dostać stypendium z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki?
Sportowcy w wieku od 17 do 22 lat, którzy osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie klasy sportowej odpowiedniej do ich kategorii wiekowej, w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych, w dyscyplinach olimpijskich lub paraolimpijskich.
Stypendium otrzymają kandydaci, którzy z różnych przyczyn mają problemy z rozwojem kariery, ale jednocześnie mają sprecyzowane cele sportowe.
Stypendia w wysokości 1000 zł miesięcznie będą wypłacane od listopada 2017 r. do sierpnia 2018 r. Kandydaci, prócz wypełnionego formularza zgłoszeniowego, muszą przesłać także 1-minutową prezentację wideo. Wnioski stypendialne należy składać do 26 września 2017 r.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są na stronie:

http://www.fundusznataliipartyki.pl/

SPOTKANIE INFORMACYJNO-DORADCZE

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-doradczym w Legnicy pn.
„Realizacja usług użyteczności publicznej w oparciu m.in. o ustawy: Prawo zamówień publicznych oraz o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Możliwości i wyzwania dla samorządów dla samorządów oraz podmiotów ekonomii społecznej”.

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W MIROSZOWICACH

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2017
Wniosek i sprawozdanie do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje pozarządowe - Konkursy ofert.

SPOTKANIE INFORMACYJNE WSPARCIE UNIJNE DLA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

KONKURSY DLA NGO NA WRZESIEŃ 2017

CZY WARTO POSIADAĆ STATUS OPP

Uchwała nr 155/2017 Zarządu Powiatu Lubińskiego w sprawie przyznania dotacji na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2017r.

1.Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu DOMINIKOferta i załcznik dostępne są na:

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/tryb-pozakonkursowy/

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu JEDEN LUBINOferta i załcznik dostępne są na:

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/tryb-pozakonkursowy/

KONKURS NA WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU

Bezpłatny projekt pn. Uwolnij swój potencjał uruchom przestrzeń

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space” realizowanego przez Fundację British Council i Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch w partnerstwie zagranicznym.

Projekt ma na celu poprawę efektywności zarządzania przestrzeniami publicznymi o kluczowym znaczeniu lokalnym poprzez wzmocnienie kompetencji przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz organizacji pracodawców w obszarze rewitalizacji społecznej, planowania przestrzennego i mieszkalnictwa oraz rozwoju przedsiębiorczości, w oparciu o skuteczne rozwiązania zagraniczne.

W ramach projektu zorganizowane będą 5-dniowe bezpłatne wyjazdy zagraniczne do Chorwacji i Szkocji, w trakcie których eksperci z instytucji przyjmujących zaprezentują ciekawe rozwiązania i dobre praktyki w zakresie ożywienia przestrzeni publicznych.

Obecnie prowadzimy rekrutację do projektu, która potrwa do 18.08.2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem:
http://www.cds.krakow.pl/unlock_your_potential_activate_space_uruchom_przestrzen_uwolnij_swoj_potencjal_,586.html

Paulina Chruszczyk
Centrum Doradztwa Strategicznego
e-mail: rekrutacja@cds.krakow.pl
tel.: 12 623 77 40 wew. 30

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

SPOTKANIE INFORMACYJNE ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA OSÓB PO 50 ROKU ŻYCIA

SPOTKANIE INFORMACYJNE „ŚRODA Z FUNDUSZAMI – DLA OSÓB PO 50 ROKU ŻYCIA”

Spotkanie odbędzie się 14 czerwca 2017 r. (środa) w godz. 10.00 - 13.30 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy, na ul. Rycerskiej 24 – budynek Letia Business Center, sala FEBE.
(Spotkanie jest bezpłatne).

Organizator:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy, działający w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W przypadku dodatkowych kontakt z:

Aleksandra Kukuła
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Rycerska 24, pok. A1 24 (I piętro)
59 - 220 Legnica
tel./fax. (76) 723 54 80
tel. (76) 723 54 81

pife.legnica@dolnyslask.pl
rpo.dolnyslask.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek: 7:30 – 17:30
wtorek-piątek: 7:30 – 15:30


Poniżej plakat promocyjny.

HARMONOGRAM KONKURSÓW DLA NGO NA CZERWIEC 2017

HARMONOGRAM KONKURSÓW DLA NGO NA CZERWIEC 2017

Tryb małych grantów zasady, oferta i sprawozdanie

Poniżej do pobrania - tryb „małych grantów” – zasady, oferta i sprawozdanie oraz harmonogram konkursów

Rozstrzygnięcie konkursu ofert 2017

PRZYZNANIE DOTACJI NA WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO W 2017

Głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe

Rozpoczęło się głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego reprezentujących organizacje pozarządoweSzanowni Państwo, przystępujemy do głosowania na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe.

Poniżej prezentujemy regulamin głosowania na członków DRDPP oraz listę kandydatów organizacji pozarządowych na członków Rady.

1. Lista kandydatów na członków DRDPP zawiera nazwiska 9 osób.

2. Każdy z kandydatów został zgłoszony do jednego z 10 obszarów obejmujących zadania z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr 3430/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r.

3. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na wybranego kandydata z opublikowanej listy.

4. Jeżeli organizacja odda więcej niż jeden głos na więcej niż jednego kandydata, wszystkie jej głosy będą nieważne.

5. Jeżeli organizacja odda więcej niż jeden głos na jednego kandydata, jej głosy będą liczone jako jeden głos.

6. Terenowe oddziały, filie organizacji pozarządowych posiadające ten sam numer KRS mogą głosować tylko jeden raz.

7. Głosowanie na kandydata odbywa się na wzorze „Formularza do głosowania na kandydata na członka DRDPP”, zamieszczonym w poniższej tabeli, w kolumnie „Formularz do głosowania na kandydata” w zakładce „pobierz”.

8. Wypełniony formularz opatrzony datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo, bądź upoważnionych w tym celu osób, należy w ciągu 30 dni od dnia umieszczenia listy kandydatów na stronie internetowej, tj. do dnia 26 maja 2017 r., złożyć:
1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5 (parter), albo przesłać
2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do UMWD) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.

9. Głosy złożone po terminie wymienionym w pkt. 8 będą nieważne.

10. Po upływie terminu przesyłania głosów na kandydatów DRDPP, Komisja powołana Zarządzeniem Marszałka dokona weryfikacji formalnej i przeliczenia głosów.

11. Wyniki głosowania uwzględniające informacje o ilości głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – www.umwd.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

12. Ostateczna lista przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie (pochodzących z wyboru oraz uzupełniających jej skład) zostanie zatwierdzona przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.Lista kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP) II kadencji dostępna na:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/rozpoczelo-sie-glosowanie-na-czlonkow-dolnoslaskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-1/


Ogłoszenie o konkursie

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2017OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Nabór kandydatów do Rady będzie się odbywał do 5 kwietnia br.
Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, będącej załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu WD nr 3430/V/2017 z dnia 1 marca 2017 r. oraz dołączając oświadczenia kandydata i imienne rekomendacje dla kandydata będące załącznikami nr 2 i nr 3 do ww. uchwały.


Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie:

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,37740,idmp,14,r,r


https://www.facebook.com/pozarzadowydolnyslask/

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r. "Szczegóły dostępne na:

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/konkursy-ofert/

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego


Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego odbędą się podczas zebrania upoważnionych delegatów w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej 301 Starostwa Powiatowego w Lubinie.
Osoby upoważnione do głosowania proszone są o zabranie ze sobą pieczątki reprezentowanej organizacji pozarządowej.

Rozstrzygnięcie konkursu pomoc społeczna
Informacja dostępna również na:

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/konkursy-ofert/rozstrzygniecie-konkursu-pomoc-spoleczna.html

Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Informuję, że w dniu 1 marca 2017 Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr 3430/V/17 ustalił tryb powołania członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z § 2, ust. 1, pkt. 4) wyżej wymienionej uchwały, ogłaszam rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wyłonienie kandydatów organizacji pozarządowych odbywa się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności – rozumianej, jako zachowanie proporcji w zakresie form prawnych, rodzajów działalności pożytku publicznego organizacji i podmiotów działających na terenie województwa dolnośląskiego oraz zapewnienie udziału przedstawicieli według miejsca prowadzenia działalności.

Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia to jest do dnia 5 kwietnia 2017 r. za pomocą „Karty zgłoszenia kandydata na członka Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, będącą załącznikiem nr 1 do uchwały oraz dołączając oświadczenia kandydata, będące załącznikiem nr 2 do uchwały, a także imienne rekomendacje dla kandydata będące załącznikiem nr 3 do uchwały.


Więcej informacji w Uchwale Nr 3430/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2017 r.

Wszelkie pytania kierować proszę do:
Pani Renaty Pędziwiater, tel. 71 770 40 78, e-mail: renata.pedziwiater@umwd.pl
Pani Iwony Łyp, tel. 71 770 41 88, e-mail: iwona.lyp@umwd.plCezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Link do przesłanej wiadomości:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-dolnoslaskiego-3/

HARMONOGRAM KONKURSÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH marzec 2017

Prace nad projektem Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok

Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace nad projektem „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2018 rok".
Do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu zaprasza wszystkie dolnośląskie organizacje pozarządowe.
Propozycje do Programu należy zgłaszać do 10 marca br. za pomocą formularza, zamieszczonego na stronie internetowej www.umwd.pl, zakładka „organizacje pozarządowe” oraz w załączniku, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław

lub
elektronicznie na adres: ngo@umwd.pl

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o wyborach członków do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXVI/180/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego, informuję że termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego został przedłużony o kolejne 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów i delegatów dokonują organizacje poprzez przesłanie drogą elektroniczną na maila: starostwo@powiat-lubin.pl lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Lubinie, ul. Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin kartę zgłoszenia kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego oraz zgłoszenie delegata, który będzie uczestniczył w wyborach. Zgłoszenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z §3 ust. 7 Uchwały Nr XXVI/180/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego w przypadku, braku kandydatów lub zgłoszenia ich w mniejszej ilości niż określona w ww. uchwale, Starosta Lubiński przedłuża nabór o kolejne 14 dni.
Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zostanie opublikowana na stronie internetowej urzędu www.powiat-lubin.pl nie później niż 7 dni przed zebraniem wyborczym zwołanym przez Starostę Lubińskiego.

Informacja o zebraniu w sprawie powołania członków do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego będzie ogłoszona w BIP, na stronie internetowej tutejszego Urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń.


Formularz zgłoszeniowy dostępny na:

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/informacje-dla-organizacji/

Chcesz założyć organizację pozarządowa. Co wybrać stowarzyszenie czy fundację

Osoby, które chcą rozpocząć swoją działalność społeczną i prowadzić organizację pozarządową, często się zastanawiają, którą formę najlepiej wybrać. Poniżej charakterystyka poszczególnych form oraz jakie są podobieństwa i różnice między nimi.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej 2017
Formularz zgłoszeniowy dostępny na:

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/informacje-dla-organizacji/

Ogłoszenie o wyborach członków do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego

Ogłoszenie o wyborach członków do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego

Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz.U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) i Uchwały Nr XXVI/180/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego, informuję że termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego wynosi 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów i delegatów dokonują organizacje poprzez przesłanie drogą elektroniczną na maila: starostwo@powiat-lubin.pl lub drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Lubinie, ul. Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin kartę zgłoszenia kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego oraz zgłoszenie delegata, który będzie uczestniczył w wyborach. Zgłoszenia stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z §3 ust. 7 Uchwały Nr XXVI/180/2017 Rady Powiatu Lubińskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego w przypadku, braku kandydatów lub zgłoszenia ich w mniejszej ilości niż określona w ww. uchwale, Starosta Lubiński przedłuża nabór o kolejne 14 dni.
Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zostanie opublikowana na stronie internetowej urzędu www.powiat-lubin.pl nie później niż 7 dni przed zebraniem wyborczym zwołanym przez Starostę Lubińskiego.

Informacja o zebraniu w sprawie powołania członków do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubińskiego będzie ogłoszona w BIP, na stronie internetowej tutejszego Urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń.

Poniżej:
- KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA
DO RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU LUBIŃSKIEGO;
- ZGŁOSZENIE DELAGATA

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.

Zarząd Powiatu Lubińskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej w 2017 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na:
http://powiat-lubin.bip.gov.pl/konkursy-ofert/ogloszenie-konkursu-ofert.html

HARMONOGRAM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

HARMONOGRAM OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

Bazy Podmiotów Ekonomii Społecznej

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w ramach „Koordynacji ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” udostępnia na swojej stronie internetowej bazy podmiotów ekonomii społecznej (PES) funkcjonujących w woj. dolnośląskim.
W będących w dyspozycji DOPS bazach PES znajdują się: centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe.
Część PES- zwłaszcza spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej i centra integracji społecznej prowadzą komercyjną działalność usługową, handlową, czy wytwórczą.
Poniżej zaktualizowany katalog podmiotów ekonomii społecznej, w tym katalog oferty PES.

OGŁOSZENIE O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWEJ 1 grudnia 2016r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Informacja o wynikach konsultacji dostępna jest na stronie :

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/konsultacje/

Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce

Przyznanie środków finansowych na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2016 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO W ROKU 2016

Zarząd Powiatu Lubińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w roku 2016 .Szczegóły dostępne na:

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/konkursy-ofert/informacja-zarzadu-powiatu-lubinskiego.html

KONSULTACJE - PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LUBIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROKWZÓR WNIOSKU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE:

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/konsultacje/66688_informacja-zarzadu-powiatu-w-lubinie-o-rozpoczeciu-konsultacji.html

ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU -POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE KOŁO W LUBINIEOFERTA STOWARZYSZENIA I FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG DOSTĘPNE SĄ NA:

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/tryb-pozakonkursowy/66689_zlecenie-realizacji-zadania-publicznego-z-pominieciem-otwartego-konkursu.html

KONKURS: KULCZYK FOUNDATION

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informację o drugiej w tym roku edycji konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury, czy jednostek samorządu terytorialnego. Konkurs organizuje Kulczyk Foundation, łączna pula pieniędzy na projekty to 100 tys. zł. A chodzi o projekty infrastrukturalne.
Poniżej wklejamy info, a osobno na WeTransfer umieszaczymy materiał i zdjęcia: https://we.tl/PqiFkbcUIa

100 000 zł od Kulczyk Foundation: półmetek konkursu na projekty infrastrukturalne

Godz. 23:59 31 grudnia 2016 roku – to ostatni moment na przesyłanie wniosków o granty. Gdy wybije północ Kulczyk Foundation zakończy drugą w tym roku edycję Konkursu Grantowego.

To konkurs dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni, instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej w tym roku edycji (ta jest druga) granty po 25 000 zł otrzymały cztery organizacje: „Cukierkowo – Fundacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą z Warszawy (na projekt „Cukierkowo – przedszkole dla dzieci z cukrzycą”), Fundacja Innowacji Społecznej z Gdańska (na projekt „Kantyna – miejsce pracy na start”), Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International I Klub w Gdańsku (na projekt „Pokój rekreacyjno-edukacyjny dla dzieci matek osadzonych w Zakładzie Karnym w Grudziądzu”) oraz Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Qdowa z Kudowy Zdroju (na projekt „Przez naukę do rozwoju – wsparcie działań edukacyjnych na wiejskich terenach Burundi”).

W tegorocznej drugiej edycji na ten cel Kulczyk Foundation przeznaczy łącznie kwotę 100 000 zł. Na pojedynczy projekt wywalczyć można kwotę maksymalnie 25 000 zł, zatem będzie nie mniej niż 4 zwycięzców!
W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Zwycięzców drugiej edycji poznamy 15 lutego 2017 r.

Co trzeba zrobić by przybliżyć się do zwycięstwa?
1. Przeczytać uważnie, dlaczego zależy nam na infrastrukturze: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63314/granty.pdf
2. Przeczytać dokładnie REGULAMIN:
http://kulczykfoundation.org.pl/media/63134/regulamin-konkursu-grantowego_2016.pdf
3. Zapoznać się z FORMULARZEM APLIKCYJNYM i wypełnić go: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63338/kf_formularz-final.doc
4. Przesłać wniosek zgodnie z regulaminem. Wszystko co trzeba wiedzieć o konkursie dostępne jest na stronie http://www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce „wsparcie”.

Spotkania konsultacyjne „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok".

Spotkania odbędą się:
• 12 października br. w godz. 10.00-14.30 w Wałbrzychu, w Ratuszu, Plac Magistracki 1, sala nr 26 (II piętro);
• 14 października br. w godz. 10.00-14.30 w Jeleniej Górze, w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, sala nr 15;
• 17 października br. w godz. 10.00-14.30 w Legnicy w siedzibie Starostwa Powiatowego, Plac Słowiański 1 sala 3a;
• 20 października br. w godz. 10.00-14.30 br. we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.

Kto może wziąć udział w konsultacjach projektu programu współpracy na 2017 rok?
Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako organizacje), czyli stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościelne i wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na czym polegają konsultacje projektu programu współpracy na 2017 rok?
Projekt programu współpracy współtworzony jest przez organizacje pozarządowe. W trakcie konsultacji organizacje przekazują swoje opinie dotyczące dokumentu, które następnie są analizowane przez zespół roboczy oraz wydziały merytoryczne urzędu. Nie każda zgłoszona uwaga jest automatycznie uwzględniana w docelowej wersji programu, ale każda jest dokładnie czytana i rozważana.
Propozycje powinny dotyczyć konkretnych zapisów zawartych w projekcie lub uwag o charakterze ogólnym. Uwagi można zgłosić pisemnie (formularz zgłaszania opinii) lub ustnie podczas spotkań konsultacyjnych.

Co w projekcie programu współpracy na 2017 rok nie podlega konsultacjom?
Program współpracy powstaje w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który określa jakie elementy muszą być uwzględnione w tym dokumencie:
1.cel główny i cele szczegółowe programu,
2.zasady współpracy,
3.zakres przedmiotowy,
4.formy współpracy,
5.priorytetowe zadania publiczne,
6.okres realizacji programu,
7.sposób realizacji programu,
8.wysokość środków planowanych na realizację programu,
9.sposób oceny realizacji programu,
10.informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
11.tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
W programie nie mogą być powtarzane i zmieniane zapisy, które znajdują się w aktach wyższego rzędu (np. ustawach), a także te, które regulowane są uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Zarządzeniami Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Zapisy programu muszą być spójne z obowiązującym prawem.

Co zmieniło się w projekcie programu na 2017 rok w porównaniu do programu na lata 2014–2017?
Zaktualizowane zostały priorytetowe zadania publiczne, w których realizowana będzie w 2017 r. współpraca z podmiotami Programu. W zadaniach tych, realizowanych w poszczególnych sferach działalności pożytku publicznego, określone zostały konkretne działania które będą realizowane, z podaniem informacji w jakich formach (współpraca finansowa i pozafinansowa) i jaki sposób ta współpraca będzie przebiegała; jakie cele szczegółowe programu współpracy będę one realizowały oraz jakimi wskaźnikami będzie można je zmierzyć.

Do kiedy można przekazywać uwagi do projektu programu współpracy na 2017 rok?
Konsultacje projektu programu trwają od 28 września do 27 października br.

W jaki sposób można zgłosić swoje uwagi?
Propozycje do programu można składać pisemnie na formularzu zgłaszania opinii (stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr 2712/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie skierowania do konsultacji i zaopiniowania projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok”.
Formularze mogą być składane:
a) osobiście w godzinach 7.30-15.30 w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, pok. 220;
b) drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław;
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.lyp@umwd.pl.
W formularzu do zgłaszania uwag należy wskazać konkretny rozdział, paragraf (i jeśli jest taka potrzeba, ustęp i punkt), do którego zgłaszane są sugestie, a także proponowaną zmianę zapisu. W tym miejscu należy podać konkretną propozycję zapisu, a nie ogólne uwagi, gdyż nie będą one rozpatrywane. Istotne jest, żeby uzasadnić zgłaszaną uwagę.

Uwagi i propozycje do programu można składać również podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:
• 12 października br. w godz. 10.00-14.30 w Wałbrzychu, w Ratuszu, Plac Magistracki 1, sala nr 26 (II piętro);
• 14 października br. w godz. 10.00-14.30 w Jeleniej Górze, w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, sala nr 15;
• 17 października br. w godz. 10.00-14.30 w Legnicy w siedzibie Starostwa Powiatowego, Plac Słowiański 1 sala 3a;
• 20 października br. w godz. 10.00-14.30 br. we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 (Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej) w sali 510.

Co się będzie działo ze zgłoszonymi uwagami?
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przekaże zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi (zarówno te, które wpłynęły na formularzach, jak i te przekazane w trakcie spotkań konsultacyjnych) do przeanalizowania przez wydziały merytoryczne Urzędu marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Sugestie dotyczące zmian w projekcie programu, które zostaną uznane za właściwe, zostaną włączone do dokumentu. Wszystkie organizacje biorące udział w konsultacjach otrzymają informację zwrotną dotyczącą losów ich uwag – czy zostały uwzględnione, a jeśli nie, to dlaczego.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, zawierające wykaz zgłoszonych propozycji i odniesienie się do nich, zostanie zamieszczone na stronach UMWD, w zakładce „organizacje pozarządowe”.

Dokumenty:
Projekt „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok”

Formularz zgłaszania opinii do projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok”

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/konsultacje_spoleczne/zal_1_uchw-_2712-V-16_01.pdf

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Organizacje_pozarzadowe/konsultacje_spoleczne/zal_2_uchw-2712-V-16.doc
Zapraszamy!

ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU - FUNDACJA FORT ART

OFERTA STOWARZYSZENIA I FORMULARZ ZGŁOSZENIA UWAG DOSTĘPNE SĄ NA:

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/tryb-pozakonkursowy/zlecenie-realizacji-zadania-publicznego-z-pominieciem-konkursu.html

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

ZLECENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU - STOWARZYSZENIE LUBIN MIASTO MISTRZÓWSzczegóy na:

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/tryb-pozakonkursowy/63678_zlecenie-realizacji-zadania-publicznego-z-pominieciem-otwartego-konkursu.html

SEMINARIUM NGO.PL

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym seminarium ngo.pl organizowanym w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Wspieranie Organizacji Pozarządowych” realizowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Seminaria o tematyce informacyjno-promocyjnej dla lokalnych organizacji pozarządowych.

Seminarium odbędzie się w godzinach 11:00-15:00 w dniu 30 września br. we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21/23 w budynku Wojewódzkiego Zespółu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej sala 510.


Załączamy krótką ankietę. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o uzupełnienie ankiety i odesłanie jej na adres: slawomir.wojcik@umwd.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!


Osoba do kontaktu:
Sławomir Wójcik
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35


OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

WNIOSEK WSTĘPNY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO Z BUDŻETU POWIATU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
V DOLNOŚLĄSKIE TARGI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 2016
REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 13 CZERWCA 2016.


Poniżej link do formularza zgłoszeniowego:

https://docs.google.com/a/sektor3.wroclaw.pl/forms/d/1qr65FLgdjWwJKuI68Q0OyTcvemeZX0iQAvfAk4nNCy8/viewform


SPOTKANIE INFORMACYJNE "ŚRODA Z FUNDUSZAMI DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"

Informujemy, że w dniu 1 czerwca br. w godz. 10-13 w Legnicy przy ul. Rycerskiej 24 (budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową) odbędzie się spotkanie informacyjne pn. " Środa z funduszami dla organizacji pozarzadowych".Poniżej plakat ze szczegółami oraz program.


"AKCJA AKCJA, AKCJA DĄB - NIEZWYKLI DOLNOŚLĄZACY 2016"

Informujemy, że zmianie uległ termin składania formularzy zgłoszeniowych - FORMULARZE ZGOSZENIOWE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 20 MAJA 2016 r.

Zgłoszenie można dostarczyć wybierając jedną z trzech możliwości:
1. e-mailowo na adres: anna.bogucka@dfop.org.pl
2. faksem na nr: (71) 793 23 24
3. pocztą na adres: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19, pok. 409, 53–677 Wrocław.
Szczegóły na: http://www.powiat-lubin.pl/starostwo_powiatowe/konsultacje/akcja_akcja__akcja_dab_-_niezwykli_dolnoslazacy_2016/

Środki finansowe na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2016 r.

Przyznanie środków finansowych na wykonanie zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Lubińskiego w 2016 r. dla Cuprum Lubin Spółka Akcyjna.

Szczegóły na: http://powiat-lubin.bip.gov.pl/konkursy-ofert/52127_informacja-o-rozstrzygnieciu-konkursu-ofert.html


Konkurs "zDolne NGO" - wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń

Uprzejmie informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń do V Edycji Konkursu "zDolne NGO"dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej działania w obszarze kultury w 2015 r., został wydłużony do dnia 6 maja 2016 roku (decyduje data wpływu do UMWD).

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
z dopiskiem na kopercie .

Dodatkowe informacje na stronie:
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/ogloszenie-v-edycji-konkursu-zdolne-ngo-2/

"AKCJA AKCJA, AKCJA DĄB - NIEZWYKLI DOLNOŚLĄZACY 2016"

Ruszyła X Jubileuszowa edycja Akcji Akcja i Akcja Dąb Drzewka Akcji i Dębu czekają na Niezwykłych Dolnoślązaków.
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych po raz 10 uhonoruje aktywnych działaczy społecznych z Dolnego Śląska!

KONKURS "zDolne NGO"

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Dolnośląskiego konsekwentnie wspiera dolnośląskie NGO, zarówno w aspekcie finansowym ich działań – przyznając dotacje na realizowane zadania, jak i pozafinansowym. Przykładem takiego wsparcia, a zarazem współpracy międzysektorowej, jest właśnie kolejna edycja Konkursu "zDolne NGO". W tym roku celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze kultury.


Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie
www: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkurs-zdolne-ngo/v-edycja/artykul/ogloszenie-v-edycji-konkursu-zdolne-ngo/


Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń do dnia 30 kwietnia 2016 r.

Przyznanie środków finansowych

Przyznanie środków finansowych na realizację "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. "

Szczegóły na: http://powiat-lubin.bip.gov.pl/konkursy-ofert/informacja-o-rozstrzygnieciu-konkursu-ofert.html

Pieniądze na wydarzenia sportowe i turystyczne

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakończył konsultacje społeczne programu Aktywny Dolny Śląsk, który przewiduje przekazanie 600 tysięcy złotych pochodzących z budżetu Województwa Dolnośląskiego do dyspozycji mieszkańców na wydarzenia sportowe, turystyczne i sportowo—turystyczne.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu Aktywny Dolny Śląsk wraz z aktualnym regulaminem, załącznikami i generatorem pozwalającym na zgłaszanie pomysłów na wydarzenia drogą internetową dostępne są na: www.aktywny.dolnyslask.pl

NABÓR PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Zarząd Powiatu w Lubinie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarzadowych do składu Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. "

Szczegóły na: http://powiat-lubin.bip.gov.pl/informacje-dla-organizacji/ogloszenie-o-naborze-przedstawicieli-organizacji-pozarzadowych-do-komisji-konkursowych.html

KONKURS OFERT

Zarząd Powiatu w Lubinie OGŁASZA KONKURS OFERT na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. "

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) realizację zadań publicznych Powiatu Lubińskiego w zakresie:

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym;
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- turystyki i krajoznawstwa;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans yych rodzin i osób.
Szczegóły na: http://powiat-lubin.bip.gov.pl/konkursy-ofert/informacja-o-ogloszeniu-konkursu.html

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacjidotyczących projektu uchwały zmieniającego "Program Współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. "

Zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu

Zarząd Powiatu w Lubinie w dniu 18 lutego 2016 r. podjął uchwałę w sprawie rozpatrzenia oferty Miejskiego Klubu Bokserskiego " ENERGETYKA" Lubin z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu

Zarząd Powiatu w Lubinie w dniu 18 lutego 2016 r. podjął uchwałę w sprawie rozpatrzenia oferty Miejskiego Klubu Bokserskiego "ENERGETYKA" Lubin z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Stowarzyszenie MONAR

Szczegóły na: http://powiat-lubin.bip.gov.pl/tryb-pozakonkursowy/konkurs-monar.html

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie Hostelu Interwencji Kryzysowej"
Dodano: 23 grudzień 2015 godz. 14:57

Granty od Kulczyk Fundation

To ostatnie dni, by wziąć pieniądze od Kulczyk Foundation!
Jest o co walczyć, bo chodzi o kwoty do 25 tys. zł! To konkurs grantowy m.in. dla organizacji, instytucji, szkół, zrzeszeń, czy firm. Najlepsze pomysły infrastrukturalne lub dotyczące przedsiębiorczości zostaną wsparte, ale czasu jest bardzo mało, bo 31 grudnia o godz. 23:59 upływa ostateczny termin składania wniosków. Organizatorzy konkursu zastrzegają, że projektów nie mogą zgłaszać osoby fizyczne, projekty nie mogą też dotyczyć stypendiów.
Szczegóły na :http://we.tl/kPnlxwR8ax.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
szczegóły:

http://powiat-lubin.bip.gov.pl/informacje-dla-organizacji/34774_rozstrzygniecie-konkursu-ofert.html

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Lubinie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu "Prowadzenia Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej".

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Zarząd Powiatu w Lubinie ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komisji Konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.
Otwarty konkurs ofert "PROWADZENIE HOSTELU OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ"

Zarząd Powiatu w Lubinie ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "PROWADZENIE HOSTELU OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ",
szczegóły:
http://powiat-lubin.bip.gov.pl/konkursy-ofert/konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pod-nazwa-prowadzenie-hostelu-osrodka-interwencji-kryzysowej.html

Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu

Zlecona realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu (26 listopada 2015 r. ) :


- Stowarzyszenie Sportowe "Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych,
szczegóły:
http://powiat-lubin.bip.gov.pl/tryb-pozakonkursowy/informacja-zlecenie-realizacji-zadania-publicznego-z-pominieciem-otwartego-konkursu-stowarzyszenie-sportowe-gornik-lubin-przy-zwiazku-zawodowym-pracownikow-dolowych.html

- Międzyszkolny Klub Sportowy PIRANIE,
szczegóły:
http://powiat-lubin.bip.gov.pl/tryb-pozakonkursowy/informacja-zlecenie-realizacji-zadania-publicznego-z-pominieciem-otwartego-konkursu-miedzyszkolny-klub-sportowy-piranie.html

- Fundacja Wspierania Kultury Ruchu "Ocelot",
szczegóły:
http://powiat-lubin.bip.gov.pl/tryb-pozakonkursowy/informacja-zlecenie-realizacji-zadania-publicznego-z-pominieciem-otwartego-konkursu-fundacja-wspierania-kultury-ruchu-ocelot.html


- Klub Rugby Miedziowi Lubin ( 30 listopada 2015 r. ),
szczegóły:

Otwarty Konkurs Ofert

Informujemy, że związku z podjęciem Uchwały Nr LIII/161/2015 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 26 listopada 2015 r. ogłaszony zostaje otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

szczegóły na :
http://powiat-lubin.bip.gov.pl/konkursy-ofert/konkurs-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-zleconego-z-zakresu-administracji-rzadowej-w-czesci-dotyczacej-prowadzenia-2-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-w-2016-r.html

WYNIKI KONSULTACJI

Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. " ( z dnia 12 listopada 2015 r. )

Pieniądze dla organizacji non-profit

Pieniądze dla organizacji non-profit
Serwis internetowy, o którym mowa, umożliwia organizacjom pozarządowym zbieranie darowizn przy okazji zakupów w internecie. Każda osoba, która kupuje w internecie korzystając z serwisu FaniMani, może wskazać organizację, która otrzyma część wartości jej zakupów (średnio 2,5% wartości transakcji). Internauta za zakupy płaci tyle, co zawsze.

Mechanizm ten funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej od wielu lat, a przykładowy serwis tego typu, działający na zachodzie, pozwolił organizacjom pozarządowym pozyskać w ten sposób ponad 50 milionów złotych w ciągu ostatnich 4 lat.

Portal jest bezpłatny dla wszystkich organizacji oraz dla użytkowników, a koszty jego prowadzenia pokrywane są z budżetów sklepów internetowych. Obecnie do tej inicjatywy włączyło się ponad 750 sklepów internetowych, w tym wiele znanych marek.

Ponad 1500 organizacji z całej Polski już zbiera w ten sposób pieniądze, a wiele z nich otrzymało już darowizny zebrane w serwisie.

Serwis FaniMani.pl jest w pewien sposób zbliżony do serwisów typu PolakPotrafi, Zrzutka czy SiePomaga. Organizacja może zebrać pieniądze od osób skupionych wokół prowadzonej przez nią działalności, ale w przypadku FaniMani.pl użytkownik nic nie wpłaca i organizacja nic nie płaci. Można powiedzieć, że są to “darmowe darowizny”, które są generowane w wyniku zakupów w internecie.

Dla przykładu - 1 osoba, która aktywnie wspiera wybraną inicjatywę społeczną, w ciągu roku może pozyskać średnio darowiznę w kwocie 83,45 zł. Łatwo policzyć, że jeśli uda się zaangażować np. 100 osób - można w ciągu roku zebrać dodatkowe 8345 zł. Oczywiście nie ma żadnych ograniczeń - ani w liczbie wspierających, ani w wartości i ilości zebranych darowizn.

Zapraszam do zapoznania się z serwisem FaniMani.pl. Informacje dla organizacji i formularz rejestracji znajdują się na stronie https://fanimani.pl/zbieram/, a rejestracja trwa około 5 minut. Zasady korzystania z serwisu określają regulaminy dostępne na stronie podczas rejestracji.

Można również napisać na adres info@fanimani.pl lub skontaktować się pod numerem telefonu 61 670 50 70.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA - PROGRAMY UNIJNE W PERSPEKTYWIE 2014-2020


Coraz więcej IOK ogłasza konkursy w ramach poszczególnych programów w nowej
perspektywie finansowej. Ich ocena może być negatywna w kilku przypadkach: kiedy
projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub wtedy, gdy nie był spełnił kryteriów
wyboru projektów a także w sytuacji, w której wprawdzie uzyskał wymaganą (minimalną)
liczbę punktów i spełnił określone dla danego konkursu kryteria, jednak kwota przeznaczona
na dofinansowanie projektów w danym konkursie nie jest wystarczająca na jego wybór do
dofinansowania.
Negatywna ocena projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie w każdym
przypadku oznacza przekreślenie szans na pozyskanie środków. Obowiązuje bowiem
procedura odwoławcza, którą szczegółowo regulują zapisy Ustawy z 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn.
zmianami). Zgodnie z zapisami ustawy (rozdział 15) Wnioskodawca ma prawo do złożenia
protestu. Dla zachowania jego ważności warto pamiętać o wymogach dotyczących takiego
protestu – powinien on zostać wniesiony:
1) do właściwej instytucji (IOK),
2) w formie pisemnej,
3) w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wynikach konkursu.
Wprawdzie nie istnieje jeden określony wzór protestu, jednakże powinien zawierać kilka
elementów:
1) oznaczenie instytucji właściwej do jego rozpatrzenia,
2) oznaczenie wnioskodawcy,
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu,
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, których dotyczy wniesiony protest (tego,
z czym wnioskodawca się nie zgadza),
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej
oceny, jeśli wg wnioskodawcy miały one miejsce (wraz z uzasadnieniem),
6) podpis wnioskodawcy.
W przypadku, kiedy protest powyższych wymogów nie spełnia, właściwa instytucja wezwie
wnioskodawcę do uzupełnienia albo poprawy oczywistych omyłek (poza punktami 4 i 5),
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez
rozpatrzenia.
Na rozpatrzenie protestu IOK ma 30 dni od dnia otrzymania. Jeśli jednak w trakcie tego
procesu wymagana będzie pomoc ekspertów, wtedy czas ten może zostać wydłużony do
60 dni. Ani w rozpatrywaniu protestu, ani w ekspertyzie / ponownej ocenie nie mogą brać
udziału te osoby, które dokonywały ocenę wcześniej.
Nieuwzględnienie protestu to też nie koniec drogi. Można bowiem w tej sytuacji (jak
również w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia) wnieść skargę do sądu
administracyjnego. Tutaj także mamy 14 dni (od dnia otrzymania informacji o negatywnym
rozpatrzeniu protestu), a do skargi należy załączyć całą dokumentację (wniosek, informację
o wynikach oceny, wniesiony protest, wynik procedury odwoławczej), a także uiścić opłatę
w wysokości 200zł.
Wojewódzki sąd administracyjny ma na wydanie rozstrzygnięcia 30 dni. W wyniku
rozpoznania skargi sąd może ją uwzględnić, oddalić lub umorzyć postępowanie w sprawie,
jeśli uzna je za bezprzedmiotowe.
Ostateczną instancją jest skarga kasacyjna wnoszona do Naczelnego Sądu Administracyjnego
(w ciągu 14 dni od daty doręczenia wyroku z sądu administracyjnego). Skarga taka powinna
być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Rozstrzygnięcie na tym szczeblu
kończy procedurę odwoławczą.
Warto wspomnieć, że uregulowania prawne skazują, że w przypadku wyczerpania puli
środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach danego działania
(prowadzona procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami,
których projekty zostały już wybrane do dofinansowania) instytucja, do której wpłynął
protest informuje o tym wnioskodawcę i pozostawia protest bez rozpatrzenia. Oczywiście
w takiej sytuacji przysługuje wnioskodawcy prawo do wniesienia skargi do sądu
administracyjnego, jednak nawet, gdy ten ją uwzględni, może co najwyżej stwierdzić, że
ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, jednak nie przekazuje
sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Jolanta Kluba
Doradca dla organizacji pozarządowych

KONSULTACJE PROJEKTU "PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LUBIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3. UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 R. "

Informacja Zarządu Powiatu w Lubinie o rozpoczęciu konsultacji

Na podstawie art. 5. ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały Nr LIII/350/2010 Rady Powiatu w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uchwały Nr XLIV/126/2015 Zarzdu Powiatu w Lubinie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu " Programu współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymioraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok". Zarząd Powiatu w Lubinie, informuje o rozpoczęciu konsultacji:

Wybór Rady Sportu Powiatu Lubińskiego

Informujemy, że w dniu 27 października 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie w sali konferencyjnej (s.301) odbędzie się spotkanie, którego celem będzie wybór Rady Sportu Powiatu Lubińskiego, spośród przedstawicieli UKS i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej.

Starostwo PowiatowePrzydatne linki

 • BIP
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • elektroniczna rejestracja
 • Status dokumentu w biurze komunikacji
 • Powiatowe Centum Zarządzania Krysyzowego
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 • Raport o stanie środowiska 2013
 • Kodeks Etyki
 • Ankieta
 • dolnośląska sieć doradztwa pozarządowego
 • Zbrodnia Lubińska 31.08.1981