Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Rzeźba terenu

Ukształtowanie powierzchni terenu powiatu lubińskiego jest zróżnicowane. W części północnej powiatu (obszar Gminy Rudna) występuje rzeźba terenu z licznymi wzgórzami, poprzecinanymi siecią dolin rzecznych. We wschodniej części Powiatu Lubińskiego (obszar Gminy Ścinawa) zarysowuje się krajobraz typowo nizinny.
Rzeźba terenu
Cały obszar jest, lekko pofałdowany, poprzecinany w części zalewowej starorzeczami. Jest to teren częściowo zalesiony, znacznie zaludniony o charakterze rolniczym.

W części zachodniej i południowo-zachodniej (obszar Gminy wiejskiej i miejskiej Lubin) można wyróznić wyraźnie zaznaczjące się formy denudacyjne. Krajobraz zachodniej i południowo-zachodniej części Gminy Lubin, cechuje się pagórkami o łagodnych stokach z zaznaczonymi szerokimi dolinami.

Deniwelacje terenu wynoszą tu kilka lub kilkanaście metrów. Krajobraz w większej części jest równinny i monotonny. Pozostała część obszaru Gminy Lubin, jej część wschodnia, północno-wschodnia i północna ma inny charakter morfologiczny. Krajobraz cechuje się rzeźbą młodoglacjalną. Występują tu głęboko wcięte doliny (ok. 50 m) oraz wzniesienia moreny czołowej.