Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Położenie

Pod względem podziału administracyjnego Powiat Lubiński, jako jeden z 26 powiatów Dolnego Śląska został powołany w 1999r. w ramach reformy administracyjnej położony jest w północnej części województwa dolnośląskiego na Wysoczyźnie Lubińskiej i zajmuje on powierzchnię ok. 712 km2, co stanowi 3,57% obszaru Dolnego Śląska i 0,23% powierzchni kraju.
Położenie
Północne rejony Powiatu Lubińskiego obejmują Wzgórza Polkowickie. Od północy sąsiaduje z powiatami: głogowskim
i górowskim, od południa z legnickim, od wschodu z wołowskim, a od zachodu z polkowickim. Naturalną granicę wschodnią powiatu, na odcinku ok. 57 km, wyznacza Odra płynąca w szerokiej dolinie. Administracyjnie w skład powiatu wchodzą gmina miejska Lubin, gmina miejsko-wiejska Ścinawa i dwie gminy wiejskie: Lubin i Rudna. Siedzibą władz powiatowych jest miasto Lubin.

Pod względem podziału fizyczno-geograficznego Powiat Lubiński położony jest w Podprowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, Makroregionie Niziny Śląsko-Łużyckiej i w Mezoregionach Równiny Szprotawskiej oraz Wysoczyzny Lubińskiej, a także na terenie Mezoregionu Wzgórz Dalkowskich.

Podział geobotaniczny odpowiada do pewnego stopnia podziałom fizyczno-geograficznym. Poniższy podział oparty jest na „Atlasie Śląska Dolnego i Opolskiego” (Wrocław 1997). Nasz obszar należy do Działu Bałtyckiego w Prowincji Niżowo-Wyżynnej. Dział obejmuje cały Niż Polski (z Wyżyną Małopolską). Roślinność pozostaje pod wyraźnym wpływem klimatu oceanicznego, występuje znaczna ilość gatunków roślin typowych dla Europy Zachodniej. Charakterystycznymi drzewami są buk, dąb szypułkowy i jawor.