Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Kultura

Powiat Lubiński był zawsze w swojej historii świadkiem współistnienia różnych narodowości i kultur, które wniosły w jego pejzaż bogactwo i różnorodność życia, tworząc specyficzną i barwną mozaikę społeczno-kulturową.
Kultura
Charakter krajobrazu kulturowego powiatu lubińskiego uwarunkowany został następującymi czynnikami, w znacznej części wspólnymi dla całego Śląska:
  • położenie geograficzne: dorzecze Odry, dobre gleby i warunki klimatyczne sprzyjające rozwojowi rolnictwa, skutkowały powstawaniem osad rolniczych (obfitość obiektów o charakterze dworskim i rezydencjonalnym; założenia ruralistyczne),
  • skrzyżowanie ważnych historycznych szlaków handlowych stworzyło warunki do powstawania osad handlowych o charakterze miejskim (średniowieczne miejskie układy urbanistyczne), w których rozwijał się przemysł sukienniczy i rzemiosło,
  • burzliwa historia Śląska, który po wymarciu polskich Piastów, przechodził w kolejnych wiekach pod panowanie czeskie, austriackie, a w końcu pruskie i niemieckie, doprowadziła do przenikania się wpływów i kultur, co znalazło wyraz w obyczajach, sztuce i kulturze dawnych pokoleń,
  • przemiany gospodarczo-społeczne i rozwój przemysłu i infrastruktury XIX w., które stanowiły podłoże zerwania z tradycyjnym modelem egzystencji, spowodowały liczne migracje ludności, przyspieszyły tempo życia i doprowadziły do jego znacznego zróżnicowania (wyrazem tych tendencji jest eklektyzm w sztuce XIX-wiecznej i znaczna ilość obiektów architektury przemysłowej i budynków użyteczności publicznej),
  • zniszczenia wojenne i przemiany ustrojowe po 1945 r., które doprowadziły do znacznych ubytków w substancji zabytkowej, przerwania ciągłości kulturowej (wymiana ludności), zmian własnościowych (przejęcie założeń dworskich przez PGR-y),
  • po 1950 r. decydującym czynnikiem rozwoju powiatu lubińskiego było odkrycie złóż miedzi i powstanie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego KGHM Polska Miedź S.A., który jest obecnie głównym pracodawcą i inwestorem w regionie. Dominujące dotychczas w regionie rolnictwo zostało w krótkim czasie zdetronizowane przez przemysł wydobywczy, przeważający rolniczy charakter ma tylko gmina Ścinawa.

Ze względu na położenie geograficzne i administracyjne na naszym terenie przecinały się drogi różnych sąsiadujących grup etnicznych i wytwarzanych przez nie kręgów kulturowych czy religijnych. Równocześnie w nauce przyjmuje się powszechnie, że tereny, na których przenikały się różne kręgi kulturowe, są najbardziej interesujące pod względem poznawczym, rodzą się na nim ciekawe postacie, które potrafią czerpać z różnych tradycji. Dziś w dalszym ciągu na terenach powiatu przecinają się wpływy rosyjskiego, ukraińskiego, czeskiego, niemieckiego i polskiego kręgu kulturowego.

Działalność kulturalna w powiecie lubińskim oparta jest przede wszystkim na współpracy z miejskimi i gminnymi ośrodkami kultury.

Pomoc finansowa powiatu ze środków własnych w formie dofinansowania lub dotacji zachęca do realizacji różnych przedsięwzięć kulturalnych o charakterze ponadgminnym (konkursów, przeglądów, festiwali, warsztatów artystycznych, organizacji świąt regionalnych, wystaw itp.).