Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

„Przebudowa dróg powiatowych nr 1230 ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


Najważniejszym celem projektu była poprawa stanu infrastruktury drogowej i zapewnienie odpowiednich warunków transportu osobowego i towarowego. Ze względu na zły stan techniczny i duże znaczenie dróg powiatowych nr 1230D i nr 1190D dla regionalnego ruchu transportowego podjęto decyzję o przebudowie tych właśnie ulic.
Szeroki zakres robót, utrzymanie w ruchu lokalnym i wysokie koszty spowodowały, iż inwestycja została podzielona na trzy etapy. W 2010 roku został zakończony etap I o długości 1669m tj. odcinek ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z drogą krajowa nr 3 ul. Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z ul. Leśną oraz etap II o długości 581m tj. odcinek ul. Leśnej od skrzyżowania z ulica Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Szpakową. W 2012 roku został zrealizowany etapu III inwestycji dotyczący odcinka o długości 875m ul. Leśnej od skrzyżowania z dr. krajową nr 3 do skrzyżowania z ul. Szpakową oraz odcinka ul. Piłsudskiego o długości 1351 m od skrzyżowania z ul. Leśną do miejscowości Osiek.
W wyniku realizacji inwestycji łącznie zmodernizowano około 4.5 kilometrowy odcinek dróg powiatowych leżących na terenie miasta Lubina. Przedsięwzięcie obejmowało następujący zakres prac: przebudowa istniejących jezdni w zakresie konstrukcji i geometrii, przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz usprawnienia ruchu drogowego, w tym pięciu rond jednopasowych, budowa chodników, ścieżek rowerowych, budowa zatok autobusowych, modernizacja oświetlenia ulicznego, a także poprawa organizacji ruchu drogowego.
Inwestycja polegająca na przebudowie dróg powiatowych nr 1230D ul. Piłsudskiego i nr 1190D ul. Leśna w Lubinie, znacząco wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania społeczności lokalnej poprzez poprawę połączeń z drogami wojewódzkimi i krajowymi, co przyczyniło się do rozwoju infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku oraz podniosło atrakcyjność regionu zarówno w opinii mieszkańców jak i osób przejezdnych. Jednocześnie realizacja projektu wpłynęła na polepszenie warunków życia mieszkańców jak również przyczyniła się do poprawy wizerunku Lubina i powiatu lubińskiego na tle pozostałych regionów Dolnego Śląska.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy nr UDA-RPDS.03.01.00-02-025/09-00 o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”) w ramach Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

Całkowita wartość Projektu to 18.766.147,15 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 17.922.356,58 PLN

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 8.961.178,29 zł, stanowiąca 50% wydatków kwalifikowanych.

Dokumenty do pobrania

PLAKAT
typ: JPG, waga: 1.09 Mb
ULOTKA INFORMACYJNA
typ: JPG, waga: 1.56 Mb

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo–wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie

Realizacja projektu pn. „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego pełniącego funkcję modelowej placówki opiekuńczo–wychowawczej spełniającej standardy budownictwa energooszczędnego w Lubinie” .
PRZED ROZPOCZĘCIEM INWESTYCJI

PRZED ROZPOCZĘCIEM INWESTYCJI

W TRAKCIE

W TRAKCIE

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI