Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powodzie, wichury, śnieżyce, pożary przestrzenne i inne - to katastrofy, które mogą się wydarzyć w naszym powiecie. Katastrofy mogą wystąpić w różnych postaciach i rozmiarach. Większość jest powodowana przez zmienne warunki pogodowe. Część z nich jest przewidywalna (silne wiatry), ale większość ciągle nas zaskakuje. Chociaż katastrofy naturalne nie są zjawiskiem, o którym się chętnie czyta, to jednak wskazane jest wiedzieć więcej na ich temat. Wiedza ta pomoże zrozumieć ewentualne zagrożenia i przygotowaćsię na wypadek ich wystąpienia.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH DRÓB W HODOWLACH PRZYZAGRODOWYCH W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM SPOWODOWANYM WIRUSEM GRYPY PTAKÓW PODTYP H5N8Projekt SAMOOBRONA KOBIET

TRENING OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

Informujemy, że w dniach 13 - 15 października 2015 r. na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE - SAREX, w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.

W celu przygotowania się do udziału w przedmiotowym ćwiczeniu na podstawie paragrafu 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu (Dz.U.2013 r. poz. 96) mogą zostać wyemitowane sygnały:

"Ogłoszenia alarmu" - po otrzymaniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu;
"Odwołanie alarmu" - po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie.

Celem tego ćwiczenia będzie sprawdzenie efektywnpości elementów systemów ostrzegania ludności cywilnej oraz doskonalenie procedur w zakresie ich uruchamiania.

Za niedogodności, które mogą powstać w wyniku ćwiczeń serdecznie przepraszamy.

KONKURS PLASTYCZNY "BEZPIECZEŃSTWO W OCZACH DZIECKA"


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy współudziale Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie poraz jedenasty organizuje konkurs plastyczny pt.; „Bezpieczeństwo w oczach dziecka”.

Konkurs organizowany jest w szkołach podstawowych z terenu powiatu lubińskiego wśród uczniów klas I-III w roku szkolnym 2015/2016.
Celem konkursu jest zwiększenie świadomości dzieci z zakresu otaczających ich zagrożeń w szkole, w domu, na podwórku, na drodze w kontaktach z osobami obcymi i w internecie.

Konkurs ma na celu przybliżyć działalność służb prewencyjnych i wskazać dzieciom sposoby unikania zagrożeń oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Wszelkie informacje o konkursie, w tym Regulamin znajdują się na stronie BIP Starostwa.

Postępowanie z poszkodowanym przy przegrzaniu

Przyczyną przegrzania może być długotrwałe wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej
lub przebywanie w wysokiej temperaturze. Organizm stara się chronić przed wysoką temperaturą poprzez pocenie się. Jeśli ten mechanizm ochronny nie wystarcza, temperatura tkanek rośnie. Wskutek utraty soli i wody z organizmu dochodzi
do przegrzania. Na udar cieplny najbardziej narażone są dzieci i osoby starsze.
Jeśli przyczyną przegrzania jest długotrwałe przebywanie na słońcu, należy natychmiast umieścić ratowanego w cieniu lub chłodnym pomieszczeniu. Udar słoneczny może być bardzo niebezpieczny.

Komunikat w sprawie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel)

W Dziewinie na terenie Gminy Ścinawa stwierdzono występowanie Barszczu Sosnowskiego. Przypominamy, że kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstanie pęcherzy, nie gojące się rany i długo nie znikające blizny. Dolegliwości po kontakcie skóry z sokiem barszczu pojawiają się w ciągu od 30 minut do dwóch godzin po fakcie. W czasie upałów toksyczne związki barszczu mogą wydostawać się z rośliny również w postaci lotnej. Związki te oprócz poparzeń skórnych, mogą powodować obrażenia dróg oddechowych, wymioty, bóle głowy.

Warunki Meterologiczne i Ostrzeżenia

Poradniki (wichury, burze, powódź)

Mimo szybkiego rozwoju wiedzy i technologii trudno przewidzieć, gdzie, kiedy i w jakich rozmiarach wystąpią katastrofy i klęski żywiołowe. Naukowcy potrafią doskonale objaśnić przyczyny powstawania kataklizmów, uświadomić społeczeństwu nieuchronność ich występowania oraz potrzebę przeciwdziałania. Nie jesteśmy jednak w stanie ich wyeliminować. Możemy za to poważnie ograniczyć ich niszczycielskie skutki. By tego dokonać, nie wystarczy powołać i przygotować do działania odpowiednie zespoły, które zajęłyby się koordynacją działań wszystkich służb i instytucji. Niezbędnym staje się również właściwa organizacja współdziałania między nimi na etapie zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy, a także szeroka edukacja społeczeństwa. Umiejętność zachowania się ludności przed, w trakcie i po wystąpieniu kataklizmu – to poważnie ograniczone straty w mieniu i dobytku, to mniej cierpień ludzkich.