Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Pomoc Społeczna

Pomoc społeczna jest to instytucja społeczna państwa, która wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia ma na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu tymczasowych trudności, których nie są w stanie pokonać. Jest to przede wszystkim pomoc materialna, finansowa, pomoc psychologiczna.( pomoc ludziom biednym, rodzinom patologicznym, mającym problemy z nałogami)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


http://www.pcprlubin.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

ul. Składowa 3

59-300 Lubin

tel./fax 76 / 847 96 91

e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl

Dział Opieki Rodzinnej i Pomocy Instytucjonalnej – tel. 76 / 847 96 92

Dział Rehabilitacji Społecznej – tel. 76 / 847 96 86


Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00INWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

BEZPŁATNA POMOC

NABÓR KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ I NIEZAWODOWEJ ORAZ DO PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie informuje, iż prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.


I Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
informuje, iż rozpoczął się I nabór wniosków
w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II
finansowanego ze środków PFRON

Termin składania wniosków na I półrocze 2016 r.: do 30 marca 2016 r.


MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
ul. Składowa 3, 59-300 Lubin

Szczegółowe informacje: tel. 76 847-96-86


Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.


Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w: szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium. Ponadto przewidziane jest udzielenie dofinansowania osobom za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie pod adresem http://pcprlubin.bip.gov.pl oraz w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3.


Za datę złożenia wniosku przyjmuje się termin wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie.

Podmioty świadczące usługi na rzecz pomocy społecznej, rodziny, osób niepełnosprawnych

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Uruchomiono specjalną infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną online mogą uzyskać uczniowie,rodzice i nauczyciele.

Instytucje działajace na rzecz osób doznajacych przemocy w rodzinie

Przemoc domowa jest zjawiskiem stanowiącym zagrożenie dla wszystkich osób w nią uwikłanych, ofiar, świadków, sprawców. Definicja zawarta w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Art. 2 pkt. 2 powyższej ustawy określa przemoc następująco:
„jednorazowe albo powtarzające się, umyślnie działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”
.
Instytucje działające na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie