Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów.
Podstawę prawną działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ( t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 184).

Do zadań rzecznika należy:
• zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;
• występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
• udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów może również:
• sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
• składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów;
• występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
• reprezentować grupę konsumentów w postępowaniu grupowym.
Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych.

Sprawy, jakimi zajmuje się rzecznik

Zasady rozpatrywania wniosków i udzielania porad

Sprawy, którymi rzecznik się nie zajmuje

Kontakt

Wiesława Sulima

adres: ul. Jana Kilińskiego 12b
Budynek Starostwa Powiatowego w Lubinie
59-300 Lubin
pokój: nr 29

Biuro czynne: poniedziałek-piątek. 8:00 - 16:00, pokój nr 29

telefon: 76 746 71 30
e-mail: w.sulima@powiat-lubin.pl

Przydatne adresy i telefony

Aktualności