Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Poradnik interesanta

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO
APTEKI

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTEPNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU LUBIŃSKIEGO


Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Lubińskim

Harmonogram Pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Lubińskim - ważny od 1 lipca 2016 r.


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie


Siedziba Zespołu:

Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul. Kilińskiego 12 b, parter

Zainteresowani przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w pokojach nr 2 i 3.

Informacja telefoniczna: 076 74 67 131 , 076 74 67 132Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
  • Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
  • Legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.
Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony konsumentów.
Podstawę prawną działania Powiatowego Rzecznika Konsumentów stanowią przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ( t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 184).

Do zadań rzecznika należy:
• zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów;
• występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony interesów i praw konsumentów;
• udzielanie konsumentom pomocy przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów może również:
• sygnalizować Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej;
• składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów;
• występować z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;
• reprezentować grupę konsumentów w postępowaniu grupowym.
Rzecznik Konsumentów nie ma uprawnień kontrolnych.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powodzie, wichury, śnieżyce, pożary przestrzenne i inne - to katastrofy, które mogą się wydarzyć w naszym powiecie. Katastrofy mogą wystąpić w różnych postaciach i rozmiarach. Większość jest powodowana przez zmienne warunki pogodowe. Część z nich jest przewidywalna (silne wiatry), ale większość ciągle nas zaskakuje. Chociaż katastrofy naturalne nie są zjawiskiem, o którym się chętnie czyta, to jednak wskazane jest wiedzieć więcej na ich temat. Wiedza ta pomoże zrozumieć ewentualne zagrożenia i przygotowaćsię na wypadek ich wystąpienia.

Starostwo Powiatowe

Starostwa powiatowe działają w każdym powiecie i są powołane do organizacji pracy zarządu powiatu, przewodniczącego powiatu, kierowania bieżącymi sprawami powiatu, a także wykonywania zadań uchwalonych przez radę powiatu. Starostwo powiatowe jest urzędem oraz stanowi siedzibę starosty, a także władz administracyjnych powiatu. Pojęcie starostwa powiatowego dotyczy także obszaru podległego władzy starosty. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu, A jego siedzibą jest właśnie starostwo powiatowe.
W starostwie powiatowym można załatwić wiele spraw – tych bardzo poważnych, jak wydanie pozwolenia na budowę czy wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, starostwo powiatowe zajmuje się również mniej poważnymi sprawami – jak wydanie karty wędkarskiej lub łowieckiej. Wydziały komunikacyjne starostw powiatowych zajmują się także wydawaniem praw jazdy, wydziały spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego rejestracją stowarzyszeń. W ramach starostwa powiatowego może działać również instytucja Powiatowego Rzecznika Konsumenta zajmująca się poradnictwem prawnym w zakresie praw konsumenckich.

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy, rejestracją, udzielaniem pomocy bezrobotnym w znalezieniu pracy, wypłatą zasiłków dla osób bezrobotnych oraz realizacją zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pomoc społeczna jest to instytucja społeczna państwa, która wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia ma na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu tymczasowych trudności, których nie są w stanie pokonać. Jest to przede wszystkim pomoc materialna, finansowa, pomoc psychologiczna.( pomoc ludziom biednym, rodzinom patologicznym, mającym problemy z nałogami)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


http://www.pcprlubin.pl/


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie

ul. Składowa 3

59-300 Lubin

tel./fax 76 / 847 96 91

e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl

Dział Opieki Rodzinnej i Pomocy Instytucjonalnej – tel. 76 / 847 96 92

Dział Rehabilitacji Społecznej – tel. 76 / 847 96 86


Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 16.00