Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Kultura

Powiat lubiński może się poszczycić istnieniem placówki o charakterze muzealnym. Muzeum Ziemi Lubińskiej prowadzone jest przy szybie górniczym "Bolesław” przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej a powstało pod patronatem KGHM.

Celem placówki jest szerzenie i propagowanie wiedzy o Ziemi Lubińskiej, inicjowanie i popieranie życia kulturalnego i artystycznego, prowadzenie działalności oświatowej, uprawianie regionalizmu, organizowanie konferencji naukowych, promowanie sztuki, współpraca z organizacją byłych mieszkańców Lubina. Ekspozycja muzealna podejmuje tematykę maszyn górniczych, historii Zagłębia Miedziowego, minerałów miedzi.

Placówka prowadzi również sprzedaż wydawnictw regionalnych. W swojej dotychczasowej działalności Muzeum może się pochwalić uczestniczeniem w wielu innych inicjatywach dotyczących kultury i sztuki regionu, m.in.: wydanie wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim „Monografii Lubina” i „Monografii Gminy Wiejskiej Lubin”, organizacja międzynarodowych Biennale Grafiki „Cuprum”, prowadzenie centrum miedziorytu, organizacja wystaw czasowych o zróżnicowanej tematyce, przygotowywanie konkursów dla młodzieży o tematyce regionalnej i propagującej idee współpracy w ramach Unii Europejskiej.

Kultura
Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej powstało przy KGHM Polska Miedź S.A. i do chwili obecnej korzysta z mecenatu zakładu, który dofinansowuje różne przedsięwzięcia Towarzystwa. Towarzystwo zajmuje się działalnością edukacyjną i popularyzatorską, którą realizuje częściowo przez prowadzone przez siebie Muzeum Ziemi Lubińskiej, ale także przez podejmowanie współpracy z podobnymi sobie instytucjami, jak np. Stowarzyszenie Animatorów Kultury i Edukacji, którego inicjatywą było powstanie w 1985 roku wspomnianej wyżej monografii gminy Lubin i, w rok później − monografii Lubina, a w 2003 r. − dużej, ilustrowanej monografii miasta. W 2009 r. zrealizowano kolejne zamierzenia i wydano monografię gminy Rudna autorstwa St. Tokarczuka. Wśród pozarządowych instytucji społeczno-kulturalnych wymienić także należy Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ziemi Ścinawskiej „Mała Ojczyzna” w Ścinawie, wydawcę Zeszytów Ścinawskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Rudnej, animatora lokalnych imprez związanych z historią i kulturą regionu.

Oprócz wspomnianych wyżej stowarzyszeń, zajmujących się historią i kulturą całego regionu, aktywne są również mniejsze, lokalne grupy, których działalność związana jest z poszczególnymi miejscowościami, skierowana na ich rozwój, na pielęgnowanie tradycji, często stanowiącej przeszczep z dawnych kresów wsch. II Rzeczpospolitej. Wśród nich wymienić można: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Obora, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice, Stowarzyszenie Wiejskie Dialog, Rozwój, Ekologia w Raszówce, Koło Stowarzyszenia Łemków w Liścu, Stowarzyszenie Aktywny Dziewin.

W stolicy powiatu działa Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”. Ośrodek dysponuje dwoma galeriami: Zamkowa i Jadwiga, mieszczącymi się w zabytkowych wnętrzach pozostałości zamku lubińskiego. Zajmuje się działalnością wystawienniczą oraz promocją i sprzedażą dzieł sztuki, a także organizacją warsztatów edukacyjnych i koncertów. Oprócz „Wzgórza Zamkowego” istnieje w Lubinie jeszcze jedna instytucja, która prowadzi działalność związana z kulturą - Centrum Kultury „Muza”. Ośrodek dysponuje dwoma salami kinowymi, centrum konferencyjne oraz Restaurację „Pod Muzami”. Organizuje warsztaty, koncerty, sympozja oraz imprezy kulturalne. Aktywność instytucji kulturalnych skierowana jest przede wszystkim na zapewnienie sposobu spędzania wolnego czasu dzieciom i młodym mieszkańcom regionu (organizacja zajęć pozaszkolnych, koncertów i imprez rozrywkowych), ale także dorosłych mieszkańców Powiatu m.in. Teatry w CK "Muza".

Celem władz lokalnych powinno być rozwijanie społecznej aktywności w dziedzinie kultury oraz kultywowanie tradycji i tożsamości kulturowej na najniższych szczeblach samorządowych. Działanie to łączy się nierozerwalnie z propagowaną w Unii Europejskiej dewizą „jedność w różnorodności” (in veritate concordia). Powyższemu celowi służy idea gminnych ośrodków kultury.

W mniejszych miejscowościach powiatu wiodącą rolę w organizacji życia kulturalnego odgrywają gminne ośrodki kultury: Centrum Kultury w Rudnej, Chobieński Ośrodek Kultury, Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, GOK Księginice, GOK Raszówka, przy których istnieją świetlice wiejskie, rozmieszczone w okolicznych sołectwach. Przy GOK Księginice od 2007 r. działa Zespół Wokalny „Jarzębina”, GOK Raszówka opiekuje się ośmioma zespołami artystycznymi (m.in.: Koniczynki, Leśne Echo). Oprócz propagowania lokalnej działalności artystycznej GOK-i organizują wycieczki po regionie, konkursy krajoznawcze, zajmują się promocją regionalnych produktów. Instytucje kultury współpracują również z władzami samorządowymi przy organizacji lokalnych imprez kulturalnych. Godne wzmianki są organizowane od 2009 r.: „Przegląd Zespołów Folklorystycznych” oraz „Święto Kapusty i Pieroga” a także starsze, cyklicznie odbywające się zdarzenia, m.in.: Inscenizacja Męki Pańskiej w Szklarach Górnych, Chwila z Rusińską i Łemkowską Kulturą w Liścu. W dobie postępującej globalizacji i powszechnej unifikacji działalność instytucji związanych z kulturą jest nie do przecenienia w dziele pielęgnowania i zachowania dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym.

Parafie, Kościoły, Domy Modlitwy

Aby przejść do strony
Miasta lub Gminy
w Powiecie Lubińskim
wybierz obszar
na mapie:
Mapa PowiatuGmina Rudna Miasto Lubin Gmina Ścinawa Gmina Lubin

KulturaPrzydatne linki

 • BIP
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • elektroniczna rejestracja
 • Status dokumentu w biurze komunikacji
 • Powiatowe Centum Zarządzania Krysyzowego
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 • Raport o stanie środowiska 2013
 • Kodeks Etyki
 • Ankieta
 • dolnośląska sieć doradztwa pozarządowego
 • Zbrodnia Lubińska 31.08.1981