Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

PROGRAMY ZDROWOTNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU LUBIŃSKIEGO

Dodano: 18 marzec 2016 godz. 08:40

Głównym celem programów zdrowotnych jest poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu oraz zmiana świadomości zdrowotnej.


1. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn
w wieku 50-65 roku życia na terenie Powiatu Lubińskiego, na lata 2014-2016”.


• Adresatami programu są mężczyźni w wieku 50-65 roku życia, zamieszkujący na terenie Powiatu Lubińskiego.
• Badania stosowane w rozpoznaniu raka gruczołu krokowego obejmują:

I. Etap wstępnej diagnostyki tj.:
 • rozmowa wstępna – wywiad z lekarzem specjalistą – urologiem, przekazanie informacji o korzyściach i ryzyku związanych z udziałem w badaniu, wystawienie skierowania na oznaczenie stężenia PSA oraz interpretacja wyniku;
 • badanie stercza per rectum jako podstawowe badanie wykonywane przez lekarza specjalistę – urologa,;
 • wykonanie badania antygenu sterczowego (PSA). Graniczna wartość stężenia PSA, powyżej której wynik będzie stanowił wskazanie do etapu pogłębionej diagnostyki: 4ng/ml.

II. Etap pogłębionej diagnostyki dla wyodrębnionych grup dyspanseryjnych

w przypadku stwierdzenia:
 • powiększenia gruczołu ponad dopuszczalną normę w przedziałach wiekowych: 50-55, 55-60, 60-65 lub
 • równoczesnego powiększenia gruczołu krokowego oraz ponadnormatywny wynik badania laboratoryjnego antygenu sterczowego w przedziałach wiekowych:50-55, 55-60, 60-65;
 • wykonanie USG jamy brzusznej łącznie z gruczołem krokowym w poszczególnych grupach dyspanseryjnych,
 • kwalifikacja do wykonania biopsji stercza w przypadkach podejrzenia wystąpienia procesu nowotworowego z badaniem histo-patologicznym bioptatu,
 • skierowanie zidentyfikowanych przypadków nowotworów złośliwych gruczołu krokowego do dalszego leczenia w ramach ubezpieczenia finansowanego przez NFZ.
• Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Słonecznej 1.
Telefon kontaktowy: 76-84 10 100
Adres do strony internetowej: http://www.omplubin.pl/

2. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy – badania densytometryczne na lata 2014-2016”.

• Program skierowany jest do kobiet w wieku 45-65 roku życia, mieszkanek powiatu lubińskiego.
• Zakres świadczonej usługi polega na:
 • wykonaniu bezpłatnych badań dla kobiet w wieku 45-65 roku życia, w tym:
a) rozmowa wstępna – wywiad przeprowadzony przez pielęgniarkę, w celu ustalenia ewentualnych przeciwskazań do badania oraz przekazanie pacjentce informacji o korzyściach i ryzyku związanym z udziałem w badaniu densytometrycznym, celem świadomego podjęcia przez pacjenta decyzji
o udziale w badaniu oraz edukacja pacjenta na temat osteoporozy i jej skutków,
a także profilaktyki i eliminacji czynników ryzyka zachorowania na tę chorobę.
b) wykonanie badania densytometrycznego;
c) konsultacja lekarza specjalisty, omówienie wyniku, ewentualne zalecenia dalszej diagnostyki leczenia osobie, u której stwierdzono nieprawidłowy wynik badania oraz wydanie skierowania do ośrodków leczenia finansowanych przez NFZ.
• Realizatorem programu jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o. o. z siedzibą w Lubinie przy ul. Słonecznej 1.
Telefon kontaktowy: 76-84 10 100
Adres do strony internetowej: http://www.omplubin.pl/

Na ww. badania należy zgłaszać się dzwoniąc pod podany numer telefonu lub osobiście w siedzibie realizatora.

Warunkiem udzielenia świadczenia zdrowotnego jest miejsce zamieszkania oraz wiek pacjenta.

Nie jest wymagane skierowanie lekarskie!!!


Powiat Lubiński realizuje również:

1. Program edukacyjny „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lubińskiego”

• Adresatami programu są uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu lubińskiego w roku szkolnym 2015/2016.
• Realizatorem programu jest Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o. o.
w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 84.
• Jest to już II edycja programu.
• Premierowa, I edycja realizowana była w latach 2014/2015. W ramach tej edycji przeszkolonych zostało ok. 900 uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.
Szkoły zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne w postaci apteczek szkolnych, fantomów oraz tablic pierwszej pomocy. Podsumowaniem była Międzyszkolna Olimpiada – Pierwsza pomoc przedmedyczna organizowana przez Powiat Lubiński. Jednym z jej elementów był test sprawdzający poziom wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie olimpiady wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz pomoce dydaktyczne w postaci książek, zwycięzca olimpiady otrzymał puchar Starosty Lubińskiego. Ponadto wszystkie szkoły, które zostały objęte ww. programem otrzymały aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego.

2. „Program profilaktyczny zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2015/2016 na terenie Powiatu Lubińskiego”.

• Adresatami programu są dziewczęta zamieszkujące na terenie powiatu lubińskiego
w wieku 12 lat (rocznik 2003).
• Aby przystąpić do programu niezbędna była zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
• Zakresem programu jest przeprowadzenie szczepienia poprzedzonego badaniem lekarskim kwalifikującym do szczepienia przed każdą dawką szczepienia (podanie pierwszej dawki szczepionki najpóźniej do grudnia 2015, a w wyjątkowych przypadkach w terminie późniejszym uzgodnionym ze Zleceniodawcą).
• Realizatorem programu jest CDT Medicus Sp. z o. o. w Lubinie, przy ul. Leśnej 8.
• I edycja programu realizowana była w latach 2014-2015.
• W ten czas do udziału w programie zgłosiło się 197 dziewcząt.


Przydatne linki

 • BIP
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • elektroniczna rejestracja
 • Status dokumentu w biurze komunikacji
 • Powiatowe Centum Zarządzania Krysyzowego
 • Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
 • Raport o stanie środowiska 2013
 • Kodeks Etyki
 • Ankieta
 • dolnośląska sieć doradztwa pozarządowego
 • Zbrodnia Lubińska 31.08.1981