Dziś jest niedziela, 18 marzec 2018. Imieniny: Cyryla, Edwarda
A- A A+
Jesteś tutaj:

Gmina Rudna

Położenie geograficzne, bogactwa naturalne i stan środowiska naturalnego to podstawowe czynniki kształtujące strukturę społeczną.
Gmina Rudna jest najbardziej wysuniętą na wschód gminą Powiatu Lubińskiego. Sąsiaduje z gminą Ścinawa, Grębocice, Pęcław, Polkowice i wiejską gminą Lubin. Położona jest na lewym brzegu rzeki Odry i obejmuje tereny pradoliny Głogowskiej, Wzgórz Dalkowskich i Obniżenia Ścinawskiego. Zajmuje 216,6 km2. Jest jedną z największych gmin tego regionu.

Składa się z 33 miejscowości. Sieć osadnicza jest dobrze rozwinięta, co związane jest z kryterium ukształtowania terenu. Na terenie gminy Rudna występują różne surowce mineralne. Głównym bogactwem są złoża rud miedzi w południowo – zachodniej części gminy. Towarzyszą im różne pierwiastki szlachetne np. srebro czy złoto a także chemiczne takie jak: anchydryt i sól kamienna. Duże znaczenie gospodarcze mają węgiel brunatny, surowce budowlane i ceramiczne / glina, piaski i kruszywa /.

Potencjalnym źródłem surowców naturalnych, w tym również rzadkich pierwiastków, jest zbiornik odpadów flotacyjnych „ Żelazny Most ”. Zajmuje on powierzchnię około 16 km2 w obrębie gmin Rudna, Polkowice i Grębocice. Gromadzone są w nim odpady z Zakładów Wzbogacania Rud „ Lubin ‘’, „Polkowice’’, „ Rudna KGHM Polska Miedź S.A. ‘’. Stanowi ważne ogniwo w produkcji miedzi. Dalsze istnienie przemysłu miedziowego w tym regionie wiąże się z koniecznością stałej rozbudowy zbiornika „ Żelazny Most”.

Gmina Rudna położona jest u podnóża najwyższej zapory wschodniej. Bezpośrednie sąsiedztwo tego obiektu wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy w kontekście potencjalnej katastrofy i jej skutków. W przypadku przerwania zapory wschodniej upłynnione odpady będą się przemieszczać z dużą prędkością doliną rzeki Rudna. Zalany zostanie cały obszar w rejonie m. Rudna o powierzchni 1996 ha, na którym położone są miejscowości Rudna, Gwizdanów i Bytków. Mieszka tam około 1300 osób.

Wieloletnie oddziaływanie przemysłu miedziowego, zlokalizowanego na terenie gminy Rudna i przyległych terenach, miało wpływ na odczuwalną przez ludność degradację środowiska naturalnego. W świetle przeprowadzonych badań obraz ten jest bardzo zróżnicowany. Stwierdza się, że zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego nie przekracza normy. Największa emisja pyłów występuje na obszarze około 56 km w okolicach zbiornika „Żelazny Most ‘’. Tam również występuje nadmierne stężenie pierwiastków szkodliwych dla zdrowia ludności. Emitowane pyłu poprzez osadzanie w glebie wpływają na jej zanieczyszczenie metalami ciężkimi.

Obok zbiornika „ Żelazny Most ” na terenie gminy są również „ najcenniejsze przyrodniczo i o największych walorach krajobrazowych ” obszary starorzeczy, bagien, łąk i lasów pn. Naroczycki Łęg. Taki krajobraz sprzyja rozwojowi rzadkich gatunków ptaków drapieżnych np.: kanie czarne, trzmielojady czy bieliki oraz roślinom wodnym „wielkiej rzadkości i ciekawej biologii”.

Na północno - zachodnim skraju gminy zlokalizowany jest rezerwat przyrody „Skarpa storczyków” o powierzchni 65,17 ha. Na jego obszarze rosną m.in. storczyki z rodzaju kruszczyk, grąd środkowoeuropejski, grzybień biały i wiele innych roślin chronionych.

Potencjał demograficzny a także zmiany jego struktury mają istotny wpływ na przebieg procesów społeczno - gospodarczych gminy Rudna. Określa m.in. rodzaj potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej czy stopień aktywności zawodowej.

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Rudna
59-305 Rudna
pl. Zwycięstwa 15

tel.: 076-74-92-100,
fax: 076-74-92-117
e-mail: sekretariat@rudna.pl

Historia

Rudna została założona już około 1300 r. (niektóre źródła podają rok 1270, lecz data ta odnosi się prawdopodobnie do książęcego zamku zbudowanego tu zapewne przez Konrada I Głogowskiego).

Galeria