A N K I E T A
Badanie zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Lubinie

Szanowni Państwo

W trosce o stałe podnoszenie jakości pracy Starostwa Powiatowego w Lubinie, mając na uwadze zapewnienie jak najlepszego poziomu
zaspakajania Państwa potrzeb i oczekiwań, namawiamy Państwa do anonimowego udzielenia odpowiedzi na kilka pytań związanych z oceną poziomu obsługi
przez pracowników Starostwa Powiatowego w Lubinie. Badaniem objęte są wszystkie biura i departamenty Starostwa, w których możecie się Państwo pojawić
w celu załatwienia sprawy. Państwa oceny i opinie dotyczące funkcjonowania procesów związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych,
wydawaniem pozwoleń itp., pozwolą nam usprawniać poziom świadczonych usług, gwarantując w sposób ciągły wysoką jakość obsługi.